מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
92
בנייה במגרשים פנויים
תאריך פרסום
26/06/2017

בנייה במגרשים פנויים

הממשלה ה-33
החלטה 742
לא יושם
גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה
תאריך פרסום
20/06/2017

גיבוש תכנית למניעת אלימות במשפחה

הממשלה ה-34
החלטה 1249
יושם
חיזוק מערכת הבריאות
תאריך פרסום
23/05/2017

חיזוק מערכת הבריאות

הממשלה ה-32
החלטה 2917
מיושם חלקית
יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה
תאריך פרסום
04/06/2017

יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 1466
יושם
תכנית ארצית לשילוב בעבודה
תאריך פרסום
22/05/2017

תכנית ארצית לשילוב בעבודה

הממשלה ה-33
החלטה 148
לא יושם
חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב
תאריך פרסום
27/04/2017

חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב

הממשלה ה-33
מיושם חלקית
קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2
תאריך פרסום
21/06/2017

קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 1697
יושם
תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל
תאריך פרסום
22/12/2016

תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל

הממשלה ה-33
החלטה 707
מיושם חלקית
העסקה ישירה במגזר הציבורי
תאריך פרסום
12/02/2017

העסקה ישירה במגזר הציבורי

הממשלה ה-34
החלטה מסמך הבנות בין ההסתדרות למשרד האוצר
מיושם חלקית
העלאת קהילת הפלשמורה לישראל
תאריך פרסום
08/02/2017

העלאת קהילת הפלשמורה לישראל

הממשלה ה-34
החלטה 716
מיושם חלקית
פרשת ילדי תימן
תאריך פרסום
17/01/2017

פרשת ילדי תימן

הממשלה ה-34
החלטה 2040
יושם
תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016
תאריך פרסום
19/01/2017

תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016

הממשלה ה-32
החלטה 3708
מיושם חלקית