מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
92
שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים
תאריך פרסום
04/01/2018

שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים

הממשלה ה-34
החלטה 1402
יושם
מדיניות הממשלה בנושא הגז טבעי
תאריך פרסום
12/02/2018

מדיניות הממשלה בנושא הגז טבעי

הממשלה ה-33
החלטה 442
מיושם חלקית
הממשלה נפרדת מהפקס
תאריך פרסום
27/11/2017

הממשלה נפרדת מהפקס

הממשלה ה-34
החלטה 1008
יושם
מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי
תאריך פרסום
27/11/2016

מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי

הממשלה ה-33
החלטה 1526
מיושם חלקית
שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל
תאריך פרסום
23/10/2017

שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל

הממשלה ה-34
החלטה 1885
יושם
התוכנית למניעת התאבדויות בישראל
תאריך פרסום
17/10/2017

התוכנית למניעת התאבדויות בישראל

הממשלה ה-20
החלטה 1091
מיושם חלקית
הטבות לחיילי מילואים
תאריך פרסום
14/08/2017

הטבות לחיילי מילואים

הממשלה ה-34
החלטה 1447
מיושם חלקית
קידום שוויון מגדרי
תאריך פרסום
28/12/2016

קידום שוויון מגדרי

הממשלה ה-33
החלטה 2331
לא יושם
העברת משרדי הממשלה לירושלים
תאריך פרסום
03/08/2017

העברת משרדי הממשלה לירושלים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
החלטה 1605
לא יושם
קביעת תקנות בטיחות במים
תאריך פרסום
21/01/2018

קביעת תקנות בטיחות במים

הממשלה ה-אנרגיה, מים ותשתיות
לא יושם
רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה
תאריך פרסום
03/07/2017

רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 2464
יושם
מוניטור נגב
תאריך פרסום
02/07/2017

מוניטור נגב

הממשלה ה-33
החלטה 546
מיושם חלקית