מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
130
שיפור הסביבה העסקית לתעשייה
תאריך פרסום
02/11/2020

שיפור הסביבה העסקית לתעשייה

הממשלה ה-34
החלטה 4108
מיושם חלקית
הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע
תאריך פרסום
02/11/2020

הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע

הממשלה ה-34
החלטה 4188
מיושם חלקית
תכנית חירות לאומית לדיור ציבורי
תאריך פרסום
02/11/2020

תכנית חירות לאומית לדיור ציבורי

הממשלה ה-34
החלטה 4078
לא יושם
תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה
תאריך פרסום
15/09/2020

תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה

הממשלה ה-34
החלטה 4463
לא יושם
רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל
תאריך פרסום
14/09/2020

רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

הממשלה ה-34
החלטה 3859
מיושם חלקית
יישום ההחלטה להקמת והפעלת 'תוכנית יתד'
תאריך פרסום
06/09/2020

יישום ההחלטה להקמת והפעלת 'תוכנית יתד'

הממשלה ה-34
החלטה 2014
מיושם חלקית
תכנית עיר ללא אלימות על בסיס החלטות ממשלה 4388, 4389, 4390 מדצמבר 2018
תאריך פרסום
30/08/2020

תכנית עיר ללא אלימות על בסיס החלטות ממשלה 4388, 4389, 4390 מדצמבר 2018

הממשלה ה-34
החלטה 4388 , 4389 , 4390
לא יושם
רגולציה חכמה יישום המלצות ארגון ה OECD ותיקון החלטת ממשלה
תאריך פרסום
11/08/2020

רגולציה חכמה יישום המלצות ארגון ה OECD ותיקון החלטת ממשלה

הממשלה ה-34
החלטה 4398
מיושם חלקית