מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

 

לקרוא עוד על אופן עבודת המוניטור, בחירת הנושאים לדו"חות, מתודולוגיית עבודה וכו'- לחץ כאן

מס׳ תוצאות
157
יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות דוח מעקב פברואר 2022
תאריך פרסום
15/03/2022

יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות דוח מעקב פברואר 2022

הממשלה ה-34
החלטה 4462
מיושם חלקית
קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה דוח מעקב מרץ 2022
תאריך פרסום
08/03/2022

קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה דוח מעקב מרץ 2022

הממשלה ה-34
החלטה 454
מיושם חלקית
הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר
תאריך פרסום
03/03/2022

הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר

הממשלה ה-35
החלטה 291
מיושם חלקית
שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה
תאריך פרסום
03/03/2022

שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה

הממשלה ה-34
החלטה 4631
מיושם חלקית
תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021–2017
תאריך פרסום
01/03/2022

תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021–2017

הממשלה ה-34
החלטה 2397
מיושם חלקית
חוק אומנה לילדים
תאריך פרסום
01/03/2022

חוק אומנה לילדים

הממשלה ה-34
מיושם חלקית
תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון
תאריך פרסום
10/11/2021

תוכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון

הממשלה ה-34
החלטה 917
מיושם חלקית
תוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית
תאריך פרסום
17/10/2021

תוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית

הממשלה ה-34
החלטה 260
מיושם חלקית