מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

 

לקרוא עוד על אופן עבודת המוניטור, בחירת הנושאים לדו"חות, מתודולוגיית עבודה וכו'- לחץ כאן

מס׳ תוצאות
158
התייעלות ממשלתית בצריכת אנרגיה
תאריך פרסום
20/09/2023

התייעלות ממשלתית בצריכת אנרגיה

הממשלה ה-36
החלטה 254
מיושם חלקית
מעקב אחר מימוש תוכנית גמישות פדגוגית ניהולית (גפ”ן)
תאריך פרסום
10/09/2023

מעקב אחר מימוש תוכנית גמישות פדגוגית ניהולית (גפ”ן)

הממשלה ה-36
החלטה 226
מיושם חלקית
תכנית לאומית לשיפור הרגולציה ותיקון החלטות ממשלה
תאריך פרסום
10/09/2023

תכנית לאומית לשיפור הרגולציה ותיקון החלטות ממשלה

הממשלה ה-36
החלטה 218
מיושם חלקית
עידוד תהליכי התחדשות עירונית
תאריך פרסום
01/08/2023

עידוד תהליכי התחדשות עירונית

הממשלה ה-34
החלטה 203
מיושם חלקית
תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק
תאריך פרסום
25/07/2023

תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק

הממשלה ה-34
החלטה 2292
מיושם חלקית
שיפור התחבורה הציבורית בטווח הקצר
תאריך פרסום
25/07/2023

שיפור התחבורה הציבורית בטווח הקצר

הממשלה ה-36
החלטה 234
מיושם חלקית
תכנית למניעת וצמצום זיהום אוויר בישראל
תאריך פרסום
25/06/2023

תכנית למניעת וצמצום זיהום אוויר בישראל

הממשלה ה-33
החלטה 707
מיושם חלקית
רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל
תאריך פרסום
20/06/2023

רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

הממשלה ה-34
החלטה 3859
מיושם חלקית
בחינת יישום המלצות וועדת טרכטנברג 2023
תאריך פרסום
20/04/2023

בחינת יישום המלצות וועדת טרכטנברג 2023

מיושם חלקית
הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית
תאריך פרסום
16/04/2023

הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית

הממשלה ה-36
החלטה 4462
מיושם חלקית
יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה
תאריך פרסום
01/09/2022

יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 481
מיושם חלקית
1 2 3