מוניטור מקומי | המרכז להעצמת האזרח
מוניטור מקומי

מוניטור מקומי

מוניטור מקומי

"המוניטור המקומי" הינו פרויקט של המרכז להעצמת האזרח, בשיתוף משרד החינוך, בו עוקבים תלמידי תיכון, במסגרת לימודי הבגרות באזרחות, אחר יישום החלטות של הרשות המקומית.


המעקב הציבורי אחר יישום מדיניות של הרשות המבצעת הלכה למעשה, הינו נדבך מרכזי ביכולתו של הציבור להשפיע על מקבלי ההחלטות באמצעות מעורבות חברתית ואזרחות פעילה. ניתן לראותו כביטוי למגמות המחאה החברתית של קיץ 2011, ולעיסוק במשבר ביחסי האמון שבין האזרחים למערכת הציבורית והפוליטית.


באמצעות המעקב אחר יישום מדיניות ברמה המוניציפלית הלכה למעשה, לומדים התלמידים להכיר את תהליכי הביצוע "מבפנים", העבודה מגבירה את מידת המעורבות האזרחית שלהן ומעורבותם בקידום תהליכי שקיפות, אחריותיות ופתיחות של רשויות השלטון.


המרכז להעצמת האזרח, יחד עם משרד החינוך, מקיים השתלמויות למורים לאזרחות במהלך השנה על מנת לחשוף את מטלת הביצוע החדשה ולהכשיר מורים להעבירה בבתי הספר, מלווה את המורים ומעניק את תשתית הידע למעקב ובקרה אזרחיים.


הפרויקט מוכר כאחת מ"מטלות הביצוע" שיכולים תלמידים לבצע במסגרת הבגרות באזרחות ומהווה 20% מהציון הסופי שניתן ע"י המורה.


המוניטור המקומי פועל במספר רשויות מקומיות במסגרת פיילוט ועתיד להתרחב בשנת הלימודים הבאה.

 

מחוון מוניטור מקומי 2016

ריכוז מקורות ידע למטלת ביצוע