אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח)

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את עיקרי המלצות הועדה אשר עסקה בנושא גז טבעי (ועדת צמח) בכדי להסדיר את משק הגז הטבעי. ההחלטה קובעת את שיעור הגז הטבעי אשר יגיע למשק המקומי מכל מאגר, את כמות הגז אשר ייוצא למדינות אחרות, מה יהיה שיעור המס העתידי שיגבה בתחום ומהן התשתיות הייעודיות שיש לפתח.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה קבעה את מדיניות הממשלה בנושא שוק הגז הטבעי בשנת 2013. מאז, בחמש השנים האחרונות עברו מספר החלטות ממשלה ששינו אותה, וביטלו חלקים ממנה.
בחינה של ההחלטה בשנת 2015 לימדה כי חלקים נרחבים ממנה לא יושמו, אך יש לסייג כי התגליות והשינויים בשוק הגז הובילו לחוסר וודאות בענף, להתפטרותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, לקביעת מתווה הגז ולמעורבות בג"צ בנושא. 
מתוך הסעיפים שלא בוטלו, ניתן לומר כי הרוב יושם: נקבע נוהל מסודר לקבלת אישור ייצוא גז ממאגר, משרד האנרגיה יצא במכרז לפיתוח מאגרים חדשים, התקבלה החלטת ממשלה שהגדירה צעדים אופרטיביים לפיתוח מאגרים קטנים והמדינה מקיימת מו"מ עם מספר מדינות כדי להגיע להסכמים בינלאומיים בתחום הגז הטבעי.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
מדיניות הממשלה בנושא הגז טבעי
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
23/06/2013
החלטה 442
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד החוץ
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הפנים
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמה ועדה בין-משרדית בראשות משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה לבחינת חלופות למעורבות ממשלתית בגז טבעי והגשת המלצות לממשלה עד 12.2013.
תמונת מצב עדכנית
הועדה בפועל התנהלה כחלק מהועדה להסרת חסמים וקיבלה החלטות ביחד עם הועדה להסרת חסמים. שתי הועדות אוחדו לועדה אחת וקיבלו החלטות ביחד. טרם הוגשו מסקנות הועדה לממשלה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדה בין-משרדית להסרת חסמים בתחום.
תמונת מצב עדכנית
הוקמה ועדה בראשות מנכ"ל רה"מ, שהתכנסה בשנים 2013-2014. היתה מעורבת בכמה החלטות ממשלתיות בנושא, ובגיבוש מדיניות, אך לא פרסמה מסקנות.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת מתווה לשוק הגז כך שיוגדרו הכמויות הנשארות במשק המקומי וכמויות לייצוא. סעיף זה בוטל בהחלטת ממשלה מאוחרת יותר.
תמונת מצב עדכנית
ועדת צמח קבעה את כמות הגז שניתן לייצא. בעקבות מתווה הגז הוקפא פיתוח משק הגז והוא נכנס למצב של חוסר וודאות. לאחר אישור המתווה ב-2015, פרסם משרד האנרגיה הנחיות רשמיות להגשת בקשה לייצוא גז ממאגר.
4
מרכיב ההחלטה
תיקוני חקיקה אשר יסדירו את המיסוי בנושא הגז הטבעי תוך 90 יום, עד ספטמבר 2013. סעיף זה בוטל בהחלטת ממשלה מאוחרת יותר.
תמונת מצב עדכנית
העבודה שהחלה במשרד האוצר בנושא נעצרה בעקבות פיזור הממשלה ה-33. לבסוף, במתווה הגז שעבר ב-2015 נקבעו נהלים ותקנות ע"י רשות המיסים לגבי ענייני המיסוי וייתרו את תיקוני חקיקה.
5
מרכיב ההחלטה
הקמת צנרת הולכת גז טבעי לאשקלון עד ה-31 בדצמבר 2016 והתקנת מדחסים אשר יגבירו את קצב הזרימה במאגר.
תמונת מצב עדכנית
שותפויות הגז לא הקימו את הצינור שהיה אמור להגביר את קצב הזרימה. מתווה הגז שינה את הסעיף הזה והשאיר מקום לשיקול דעתו של מנהל רשות הגז בדבר הקמת צינור נוסף. נכון לפברואר 2018 אין החלטה על בניית צינור נוסף.
6
מרכיב ההחלטה
בחינת החלטת הממשלה תוך 5 שנים.
תמונת מצב עדכנית
לאחר 5 שנים, בשנת 2018, צריכה הממשלה לבחון אם יש לבצע שינויים בהחלטה.
7
מרכיב ההחלטה
אספקת הגז הטבעי לתעשייה ולמשק.
תמונת מצב עדכנית
באפריל 2017 קיבלה הממשלה את החלטה לעידוד המאגרים הקטנים.בדצמבר 2017 אישרה מועצת הנפט את החברות שזכו ברישיונות החדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
יצירת הסכמים בילטראליים עם מדינות שונות לאספקת גז טבעי.
תמונת מצב עדכנית
הסכם הבנות עם הרשות הפלסטינית בוטל, קיים הסכם הבנות עם מצרים, ב-2016 נחתם הסכם ענק עם ירדן, ומתקיימים מגעים עם טורקיה, קפריסין יוון ואיטליה.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר