מדד הממשלה | המרכז להעצמת האזרח
מדד הממשלה

מדד הממשלה

מדד הממשלה

המרכז פועל לפיתוח כלי אבחון מתקדמים לבחינת יכולות הביצוע של הרשות המבצעת בישראל וגיבושם לכדי מדד אינטגרטיבי.

 

מטרתו של המדד הינה לשפוך אור על מגבלות הביצוע במגזר הציבורי, להצביע על חסמים במערכת הבירוקרטית ולקדם תפיסה תוצאתית על תהליכי הפעולה במגזר הציבורי, תוך הנגשתם לציבור ולמקבלי ההחלטות.

 

תהליך פיתוח המדד מתבצע במרכז באמצעות צוות מומחים המורכב מאנשי אקדמיה מתחום המדיניות הציבורית ואנשי ממשל בעבר ובהווה.

המדד מבוסס על עבודות קודמות שנעשו בתחום וכן על התאמה של מדדים שפותחו בזירה הבינלאומית למבנה הממשל והפוליטיקה בישראל.