כלים שפיתחנו

על מנת להגביר את המודעות והמעורבות האזרחית בבקרה על המערכת הציבורית, ומתוך רצון לחזק את ערך האחריותיות בשיח הציבורי, מפתח המרכז כלים שונים להנגשת פעילות הממשל.


כלים אלו מציגים מידע מעודכן הנוגע לביצועי הממשל, ומאפשר לציבור להכיר, לבחון ולהעמיק בתחומי עניין שונים.


הכלים שמפתח המרכז מתאפיינים בהנגשה נוחה, ידידותית ופשוטה של מידע, תוך ניסיון לתרגם את השפה "הממשלית" לשפה "אזרחית".


אנו מזמינים את הציבור לעשות שימוש בכלים אלו, וכן לסייע לנו בהרחבתם ושיפורם.