בשנת 2030 העלות למשק בגין אובדן שעות העבודה בשל העומס הרב בכבישים תסתכם בכ- 74 מיליארד ₪ (דוח המבקר, 2019)
הממשלה המתגבשת חייבת להציב בראש סדר העדיפויות את ההתמודדות עם המשבר התחבורתי.
התמודדות עם משבר התחבורה מחייב בראש ובראשונה -  ניהול יעיל ומבוזר, לכן, על הממשלה לפעול בנחרצות להמשיך ולבזר את הסמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי ולהקים רשויות מטרופוליטניות.
ריכוזיות במשרד התחבורה: בישראל ההחלטות בנוגע לקידום פרויקטים תחבורתיים, ובתחומים הקשורים לתח"צ, כמו תכנון וקידום של פרויקטים, בחירת המפעילים וחתימה על הסכמים עימם, !תכנון קווי האוטובוסים( כן כן, גם העירוניים), קביעת תדירויות הקווים וקביעת גובה הסובסידיה לתחבורה ציבורית, מתקבלות בדרג הממשלתי ללא האצלת סמכויות לגורמים המטרופוליניים והעירוניים.
המשמעויות: ריכוז הסמכויות הקיים גורם להטלת עומס לא סביר המעקב פרויקטים רבים ומביא למעורבות של המדינה בתכנון של כל פרויקט הקשור לתחבורה הציבורית ברמה המקומית.
הפתרון – רשות מטרופוליטנית: ריכוז מספר רשויות מקומיות למרחב תחבורתי אשר ינהל באופן אחוד את אמצעי התחבורה במטרופולין אשר בידו לתכנן ולבצע את מגוון אמצעי התחבורה במרחב, לשלוט בהם וכן לתאם ולשלב ביניהם להשגת יעילות מרבית.
פתרון מוכר שאיננו מיושם:  מדינת ישראל רוויה בדיונים, המלצות והחלטות בנושא:
• שנת 1996 - ועדה לבחינה וגיבוש המלצות בעניין פתיחת ענף התח"צ לתחרות
• שנת 2007 - וועדה ציבורית לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית בראשות פרופסור סדן
• שנת 2011 – וועדת טרכטנברג

כלל הוועדות הצביעו על הצורך לבזר!

בחודש ספטמבר האחרון, התקבלה החלטת ממשלה על הקמת רשויות מטרופוליטניות בירושלים ובתל אביב ובמקביל ייקבעו המרחביים התחבורתיים הנוספים.

הפתרונות קיימים – עכשיו נדרש לבצע.

אוניברסיטת חיפה והמרכז להעצמת האזרח ביצעו מחקר משותף הבוחן את אופן הניהול התחבורתי בישראל והפתרונות המוצעים.
מוזמנים לקרוא: