כדי להצליח, הממשלה החדשה צריכה להקים יחידה מרכזית ליישום מדיניות | המרכז להעצמת האזרח
כדי להצליח, הממשלה החדשה צריכה להקים יחידה מרכזית ליישום מדיניות

כדי להצליח, הממשלה החדשה צריכה להקים יחידה מרכזית ליישום מדיניות

כדי להצליח, הממשלה החדשה צריכה להקים יחידה מרכזית ליישום מדיניות

23/03/2015
  מאת:
תומר לוטן

הממשלה החדשה, שתצא לדרך בקרוב, תרצה למשול - ולשם כך היא תגבש שורה של מהלכים, פרויקטים ורפורמות במגוון תחומים.

 

קשה להעריך כעת עד כמה הממשלה החדשה שתוקם תצליח לשרוד, ועד כמה יתאפשר לה לממש את אותן רפורמות והחלטות. עם זאת, הניסיון מלמד כי כל הממשלות האחרונות, אלה ששרדו יותר ואלה שפּחות, נתקלו בקושי אמיתי ליישם ולבצע את מה שהצליחו להסכים עליו. לכן, אף שהממשלות האחרונות קיבלו אלפי החלטות, שכמה מאות מהן בעלות אופי ביצועי־יישומי מובהק, חלק ניכר נותרו כאות מתה, התמוססו או בוצעו באופן 
חלקי בלבד.

 

אי־יישום החלטות הממשלה נהפך זה מכבר למחלה כרונית של הממשל בישראל. מחלה זו בולטת במיוחד דווקא משום שבעשור האחרון חלו בממשל תהליכים חיוביים בתחומי התכנון, עבודת המטה והפיתוח האסטרטגי. צעדים אלה הובילו לכך שתהליכי קביעת המדיניות וגיבוש ההחלטות מתבצעים בצורה טובה ואיכותית יותר - אבל במבחן התוצאה, הממשלה נכשלת פעם אחר פעם בהיבטי היישום והביצוע, וההשקעה הרבה בתכנון מתמוססת לתוך החולשות המבניות של המגזר הציבורי ואינה מביאה בשורה של ממש לציבור.


את הקושי של הממשלה ליישם את החלטותיה ניתן לתלות בגורמים רבים. חלקם טמונים במבנה הייחודי של הפוליטיקה והמגזר הציבורי בישראל, ואחרים מתבטאים בקושי הכללי לתרגם מדיניות ל"מערכת ההפעלה" של הרשות המבצעת — אתגר שמדינות רבות מתמודדות עמו.

 

מענה מערכתי אפשרי לקשיי הביצוע של הממשלה הוא הקמת יחידה מרכזית ליישום מדיניות במשרד ראש הממשלה. מענה זה, שנוסה בהצלחה בכמה מדינות בשנים האחרונות, מייצר למעשה מנגנון מרכזי, בלב המערכת, התומך ביישום ההחלטות לאחר קבלתן - ומקדם אותן.

 

אחד הממדים המרכזיים בעבודת יחידת היישום המרכזית יהיה מעקב, בקרה ופיקוח על המשרדים וגופי הביצוע. באופן מפתיע, מעקב תדיר אחר ביצוע החלטות הממשלה כמעט ואינו קיים במבנה הממשל בישראל, ועל כן אותה יחידה מרכזית תהיה חייבת למלא תפקיד זה, ולקבל גיבוי משמעותי של משאבים וכוח אדם.

 

ליחידה המרכזית ליישום מדיניות יהיה תפקיד נוסף - לאבחן את תהליכי היישום לעומת המטרות והיעדים, ולשמש יחידת מטה המסייעת למשרדי הממשלה לבצע תיקונים, התאמות ושינויים הנדרשים לתוכנית היישום, תוך כדי תנועה. הטיפול והסיוע ביישום יהיו חייבים גם לקבל ליווי מסמכויות שיוענקו לאותה יחידה מרכזית לצורך פתיחת חסמים, יישוב מחלוקות בין־משרדיות וזירוז תהליכים המפוזרים בין שחקנים וגופים בתוך הממשל.

 

הקמת יחידה מרכזית ליישום מדיניות היא ההחלטה הראשונה, המבנית והמשמעותית שעל הממשלה החדשה לקבל. החלטה כזאת מכוונת ליצירת תשתית עוד בראשית דרכה של הממשלה, שתסלול את הדרך למימוש מוצלח ואפקטיבי של יעדיה.