הסרת חסמים ועידוד התחרות בשוק המלט ועידוד התחרות בשוק הצמנט

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת לבצע מספר פעולות על מנת לעודד תחרות בשוק המלט הנשלט ע"י מונופול של חברת "נשר". התחומים בהם עוסקים ההחלטה כוללים פריקת מלט, הובלת מלט, פיקוח על מחירי המלט, ייצור מלט וייבואו. בנוסף, כוללת ההחלטה מספר סעיפים לטיפול בשוק המלט.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטה זו מיושמת באופן חלקי כאשר החלק המשמעותי ביותר שיושם לא הופיע בהחלטה המקורית (535) וכולל את מכירת מפעל "הרטוב" לשחקן חדש. המכירה הכניסה שחקן חדש לשוק המלט והקטינה את חלקה של חברת "נשר" בשוק. המפעל נמכר. בעקבות ההסכמה למכירה, עברה הממשלה החלטת ממשלה נוספת שמספרה 1960, ובה הקפיאה המדינה את מרבית ההחלטה לתקופה של 5 שנים, החל משנת 2014. חלקים אחרים בהחלטה המקורית, שלא הוקפאו, מיושמים באופן חלקי ביותר נוכח מחלוקת בין משרדי הממשלה השונים וגורמים נוספים הנדרשים ליישום ההחלטה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
יצירת תחרות בשוק המלט
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
07/10/2013
החלטה 535
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד התחבורה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קביעת תמריצים להעלאת התפוקות ורמות השירות בתחום הצמנט.
תמונת מצב עדכנית
צפוי להתחיל רק בשנת 2016.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
בחינת הטלת פיקוח על מונופול 'תעבורה תפזורת בע”מ' לפי פרק ז' לחוק הפיקוח ע”י וועדת המחירים הבינמשרדית, והגשת המלצותיה בנושא עד נובמבר 2013 לאישור שר התחבורה ושר האוצר
תמונת מצב עדכנית
הוועדה אכן דנה בנושא, אך לא הצליחה להגיע להחלטה. לפיכך, המלצותיה בנושא לא הוגשו לשר התחבורה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
בחינת הטלת הפיקוח על צמנט (רכיב במלט) לפי פרק ה' לחוק הפיקוח.
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה הוקפא לחמש שנים במסגרת תקופת ההסדר שנקבעה עם ההסכמה למכירת המפעל בהרטוב
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
4
מרכיב ההחלטה
בחינת שינוי מנגנון הפיקוח על מחיר הצמנט בהתאם למסקנות הוועדה שעסקה בהסרת חסמים ועידוד התחרות בשוק המלט
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה הוקפא לחמש שנים במסגרת תקופת ההסדר שנקבעה עם ההסכמה למכירת המפעל בהרטוב
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
5
מרכיב ההחלטה
בחינת הכנסת צמנט מסוג פורטלנד לפיקוח מחירים.
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה הוקפא לחמש שנים במסגרת תקופת ההסדר שנקבעה עם ההסכמה למכירת המפעל בהרטוב
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
6
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק רשות מקרקעי ישראל, כך שתינתן הסמכות לשר הבינוי לקבוע הוראות בדבר הגבלת הקצאת מקרקעין המיועדים לחציבת חומרי בנייה למי שמוגדר כמונופול בשוק המלט.
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה הוקפא לחמש שנים במסגרת תקופת ההסדר שנקבעה עם ההסכמה למכירת המפעל בהרטוב.
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
7
מרכיב ההחלטה
שר הכלכלה יבחן תוך שנתיים את נחיצות הסדרת ייבוא המלט והקלינקר.
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה הוקפא לחמש שנים במסגרת תקופת ההסדר שנקבעה עם ההסכמה למכירת המפעל בהרטוב
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
8
מרכיב ההחלטה
בחינת זמינות של קרקעות המיועדות למחצבות גיר למלט בנגב באחריות הרשות למקרקעי ישראל והרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב והסדרת הסוגיה טענות הקשורות לבעלות על הקרקע.
תמונת מצב עדכנית
תחום האחריות הועבר בהסכמה מרשות מקרקעי ישראל למשרד האנרגיה והתשתיות בינואר 2013 (לפני החלטת הממשלה). המשרד לא קידם מגעים עם הגורמים הממשלתיים לבחינת הנושא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
על מינהל התכנון במשרד הפנים לבחון אפשרות לסימון אתר בצפון הארץ או במרכזה, לצורך הקמת מחצבת גיר למלט.
תמונת מצב עדכנית
קיימת תכנית מתאר ארצית (תמ"א / 14 ב') שקדמה להחלטת הממשלה, לפיה סומנו מחצבות ייעודיות במרכז ובצפון.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965 כך שמפעל לייצור צמנט ומפעל קלינקר יוגדרו כתשתיות לאומיות.
תמונת מצב עדכנית
החוק לא תוקן.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
מכירת מפעל הרטוב, שבבעלות ”נשר”, לשחקן חדש בענף.
תמונת מצב עדכנית
במהלך חודש מאי 2015 סוכמה מכירת מפעל הרטוב לחברת 'שמשון' בשווי של 185 מיליון ₪. המפעל נמכר. בנוסף, חברת "נשר" הפחיתה את מחיר המלט בכ-2%, החל מסוף שנת 2014.
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
להבטיח כי רציף 30 בנמל אשדוד יוסיף לתת שירותי נמל למטעני צמנט.
תמונת מצב עדכנית
הרציף מוסיף לשמש כרציף ראשי לפריקת מטעני צמנט
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
התחלת תהליך של בחירת מפעיל חדש לרציף 30 נמל אשדוד עד ספטמבר 2013.
תמונת מצב עדכנית
חברת "לב-ברון" מוסיפה להפעיל את הרציף. רק בדצמבר 2015 יצאה חברת נמלי ישראל למכרז להרשאה לשימוש בקרקע ברציף 30 לעשר שנים. המכרז עתיד להסתיים במרץ 2016.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר