מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת למסד את מדידת האפקטיביות הכלכלית של תוכניות באחריות משרד הכלכלה. לצורך כך, הוחלט לבנות תהליכי עבודה, לקבוע אמות מידה לבחירת התכניות אשר ייבחנו ודרכים לאיסוף והנגשה של נתונים לצורך מדידה ומחקר של האפקטיביות. האחריות לניהול הליך הבחינה תרוכז במשרד הכלכלה והתעשייה על ידי נציג המשרד בפורום האסטרטגי המקצועי הבכיר ותוצג עד סוף שנת 2016.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017, החלטת הממשלה נמצאת בתהליכי יישום מתקדמים. משרד הכלכלה מיסד את מערכת כלים ותהליכים שתשמש את הליך הבחינה ונמצא בהליך בחירת ההחלטות ששיושמו. חלקים מתהליך העבודה כבר הוצגו לצוות לניהול אסטרטגיה, והצגה נוספת צפויה ברבעון השני של שנת 2017. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
יעילות כלכלית במשרד הכלכלה והתעשייה
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
22.5.2016
החלטה 1466
משרדים אחראיים:
משרד הכלכלה והתעשייה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הצגת תכנית העבודה לצוות לניהול אסטרטגיה עד תם 2016.
תמונת מצב עדכנית
התכנית תוצג רק ברבעון השני של שנת 2017, חלקים ממנה כבר גובשו והוצגו.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
קביעת מתודולוגיה מקצועית.
תמונת מצב עדכנית
משרד הכלכלה גיבש מתודולוגיה לבחינת אפקטיביות.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
מיסוד אמות מידה מקצועיות.
תמונת מצב עדכנית
ביולי 2016 נכתב מסמך עקרונות הכולל את הסטנדרטים המקצועיים והנחיות לאיסוף נתונים.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר