יישום תוכנית תקצוב לטובת הקהילה הגאה על בסיס הסכם שנחתם בין אגף התקציבים במשרד האוצר לארגוני הקהילה בישראל מיום 15/09/2016

מה הוחלט?

תוכנית ראשונה מסוגה שנועדה להטיב עם הקהילה הגאה נחתמה בספטמבר 2016, וכללה העברה של כ-10 מיליון שקל למשרדי הממשלה בתקציב 2017-2018 לצורכי הקהילה הגאה. בין השאר, התוכנית כללה הגדלת תקציב משרד הרווחה המוקדש לקהילה הגאה בכ-1.5 מיליון שקל עבור מכרזים לפעילות של הקהילה הגאה, קבוצות תמיכה ומסגרות חירום. כמו כן סוכם כי 5 מיליון שקל יועברו למשרד החינוך לצורך פרויקט הסברה בבתי הספר, בנוסף יועבר סיוע לתאי סטודנטים מהקהילה הגאה במוסדות להשכלה הגבוהה.

 

הדו"ח נכתב על ידי שיר וורובל, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון לאוקטובר 2017 הועברו 1.5 מיליון שקל למשרד הרווחה, ו-5 מיליון שקל למשרד החינוך. כן ניתן סיוע תקציבי לתאים גאים במוסדות ההשכלה הגבוהה. בין הסעיפים שלא יושמו עדיין: מימון בדיקה שתאפשר תרומות דם של הקהילה הגאה; תמיכה תקציבית להרחבת פעילות והגדלת מספר גרעיני הקהילה הגאה; עדכון שאלון המפקד השנתי של הלמ"ס כך שיכלול את הקהילה הגאה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
יישום תוכנית תקצוב לטובת הקהילה הגאה
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
15/09/2016
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד החינוך
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
העברה תקציבית של 1.5 מיליון ש”ח למשרד הרווחה
תמונת מצב עדכנית
1.5 מיליון ש"ח הועברו למשרד הרווחה, לשימוש הרשויות המקומיות
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
העברה תקציבית של 5 מיליון ש”ח למשרד החינוך
תמונת מצב עדכנית
נפתחה תקנה במשרד החינוך בבסיס התקציב על סך 1.5 מיליון ש"ח, ובנוסף הועברו 3.5 מיליון ש"ח לפעילות חינוכית נוספת
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
תמיכה במיצוי זכויות הורים מהקהילה הגאה ברשות המסים
תמונת מצב עדכנית
החלה מינואר 2017, במסגרת תוכנית "נטו משפחה" שונה אופן מתן נקודת הזיכוי וכיום גברים ונשים מקבלים ניקוד זהה עבור ילדים עד גיל 5. מודגש כי נקודות הזכות הושוו לשנים 2017-2018 בלבד
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
עדכון שאלון המפקד השנתי של הלמ”ס כך שיכלול את הקהילה הגאה
תמונת מצב עדכנית
לא זומנו נציגים מהקהילה הגאה לניסוח השאלון לשנת 2017, וזאת על אף שנציגי האגודה למען הלהט"ב ביקשו להשתתף בדיונים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
תמיכה תקציבית עבור שנת שירות להט”ב
תמונת מצב עדכנית
לא קיימת תוכנית ייעודית להרחבת פעילות והגדלת מספר גרעיני הקהילה הגאה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
תמיכה תקציבית לתאים גאים במוסדות השכלה גבוהה
תמונת מצב עדכנית
ניתן סיוע תקציבי לתאים גאים במוסדות ההשכלה הגבוהה השונים החל משנת הלימודים תשע"ז במסגרת פרויקט פר"ח
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
תמיכה במיצוי זכויות הקהילה הגאה בביטוח לאומי
תמונת מצב עדכנית
נעשתה הדרכה של מנהלי עובדים בסניף בתל אביב בנוגע לזכויות הקהילה הגאה. נבחן האם נדרשות הדרכות נוספות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
8
מרכיב ההחלטה
שינוי הגדרת תפקיד הממונה על מניעת הטרדות מיניות
תמונת מצב עדכנית
הורחב תפקידו של האחראי על הטרדות מיניות כך שהוא כולל גם אחריות בנושא אפליה על בסיס נטייה מינית
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
הגדלת מכסת התקנים של הוועדה לשינוי מין
תמונת מצב עדכנית
נוסף תקן אחד של מזכירה רפואית לתגבור עבודת הוועדה לשינוי מין
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
מימון בדיקה שתאפשר תרומות דם של הקהילה הגאה
תמונת מצב עדכנית
בדיקותNAT מתוקצבות (ללא קשר להסכם)
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
העלאת קמפיין הסברה למניעת אפליה כלפי חברי הקהילה הגאה
תמונת מצב עדכנית
התקציב לטובת הקמפיין הועבר. הקמפיין נמצא בתהליכי עבודה ונעשה בשיתוף פעולה מלא עם ארגוני הקהילה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר