על בסיס החלטת ממשלה מס' 481 לאימוץ המלצות הוועדה לשיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה

מה הוחלט?

קבלת החלטת הממשלה 481 בתאריך 30.06.13 ביקשה להפוך את תחום ניהול ההון האנושי מגורם פסיבי שבעיקרו
מגיב לסיטואציות וצרכים, לגוף יוזם הלוקח חלק מרכזי ומשמעותי בהתפתחותו של הארגון. על פי תפיסה זו, עובדים
ומנהלים בתחום נדרשים להוות גורמי תכנון, תכלול וייזום, המסייעים בהובלת היחידות להגשמת מטרותיהן ומימוש
יעדיהן תוך התנהלות אפקטיבית במציאות משתנה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

בעניין הליכי מיון, גיוס והעצמת התחרותיות בשירות המדינה, נמצא כי הליכי המכרזים בנציבות, שמהווים חלק מרכזי ברפורמה ובראשם ההחלטה לצמצום המכרזים הפנימיים על חשבון הגדלת המכרזים הבין־משרדיים, מתנהלים בצורה שפוגעת ואף מונעת את השבחת ההון האנושי. על אף השנים שעברו מאז קבלת ההחלטה והשיפור שחל בנושא, ההחלטה לפתיחת משרות בשירות המדינה לעובדים מגופים ציבוריים לא יושמה ואף אין כל היערכות ארגונית ליישומה, לא נעשה מאמץ לשילוב בוגרי תכניות ההכשרה לשירות הציבורי כך שכיום מלבד תכנית הצוערים, שאר תכניות ההכשרה לא מקנות כל יתרון או מבטיחות שילוב בשירות המדינה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
30/06/2013
החלטה 481
משרדים אחראיים:

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר