סקירת המשרד לשירותי דת בנושא קבורה אזרחית

מה הוחלט?

על אף חקיקתו של חוק הקבורה האזרחית ב-1996 (לפני 22 שנה), עדיין מסתמן במדינת ישראל מחסור של ממש באתרים לקבורה אזרחית. יתרה מכך, על אף הוראות החוק והתקנות (מ-1998), כל אתרי הקבורה האזרחית הקיימים כיום אינם "מוכרזים רשמית" ע"י שר הדתות ואינם עומדים בהגדרות החוק.

בהמשך לכך, קבעה החלטת הממשלה 1484 כי יש להקים ועדת מנכ"לים בין משרדית אשר תמליץ על הצעדים הנדרשים לצורך מענה לקבורה אזרחית בארץ (בהיבטי תקציבים, סמכויות, חסמים וכו'). עוד נקבע בהחלטה כי על משרד הפנים לסייע בפתרון חסמים מול הרשויות המקומיות בנושא.

 

הדו"ח נכתב ע"י מעין חלבי, תחקירנית בפרויקט המוניטור ובהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לפברואר 2018 החלטת הממשלה לא יושמה.

אמנם הוקמה ועדת מנכ"לים לטיפול בנושא, היא זו לא לא הגישה המלצות מקצועיות לוועדת השרים וזאת בשל העובדה כי לא התקבלה הסכמה בין חברי הצוות שמינתה הועדה. בנוסף, לא ניתן סיוע בפתרון חסמים של משרד הפנים מול הרשויות המקומיות.

 

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
קבורה אזרחית
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
20/03/2014
החלטה 1484
משרדים אחראיים:
משרד הפנים
משרד לשירותי דת
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת מנכ”לים
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2014 הוקמה ועדת המנכ"לים, באפריל 2014 קיימה הועדה את ישיבתה הראשונה.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הגשת המלצות הועדה בתוך שלושה חודשים
תמונת מצב עדכנית
ועדת המנכ"לים החליטה על הקמת צוות בין-משרדי אשר יעסוק בכל התחומים הקשורים לקבורה אזרחית. נכון לפברואר 2018 הצוות טרם הגיע להסכמה על ההמלצות ואלו עדיין לא נחתמו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
סיוע של משרד הפנים לפתור חסמים מול הרשויות המקומיות
תמונת מצב עדכנית
לא קודמו פתרונות ע"י משרד הפנים מול הרשויות המקומיות בהקשר זה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר