הקמת אתר מגורים זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים בעופרה וסיוע לתושבים

מה הוחלט?

בעקבות פסיקת בג"ץ לפינוי והריסת מאחז עמונה, ותשעה מבנים ממאחז עופרה, התקבלה החלטה זו, שעסקה בהקמת מגורים זמניים במהירות האפשרית לשימושם של התושבים שהתגוררו דרך קבע במבנים המפונים. ההחלטה כוללת שכירת חדרי אירוח, הקמת מוסדות חינוך זמניים, תקצוב פעילות קהילתית ובהמשך סיוע לתושבים בהתארגנות, התבססות ושיקום חייהם לתקופה של עד חודש וחצי בה יוקמו התשתיות ליישוב הזמני.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2018, ההחלטה יושמה באופן מלא. 

לאחר הפינוי, התקבלו שתי החלטות ממשלה נוספות: החלטת ממשלה מס' 2583- הקמת יישוב למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין מיום 30.03.2017, והחלטת ממשלה מס' 3015- הקמת יישוב ואתר מגורים זמני למפוני עמונה במועצה האזורית מטה בנימין מיום 03.09.2017. במסגרת ההחלטות הללו קבעה הממשלה להקים למפוני עמונה יישוב קבע חדש, בשם עמיחי. טקס חניכת היישוב החדש עמיחי, התרחש ב-26.03.18, היישוב הוקם במרחב עמק שילה, המועצה האזורית מטה בנימין.

יושם
יישוב מחדש של מפוני עמונה ועופרה
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
18/12/2016
החלטה 2178
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הצבת מבנים יבילים באתר המגורים הזמני בעופרה.
תמונת מצב עדכנית
הוצבו מבנים יבילים.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקצאת כספי סיוע נוספים למועצה האזורית מטה בנימין.
תמונת מצב עדכנית
משרד הביטחון העביר 3.5 מלש"ח לחדרי אכלוס, חינוך ופעילות קהילתית. משרד הפנים העביר 40 מלש"ח לצור סיוע חד פעמי, ועוד 15 מלש"ח לצורך סיוע למועצה במימון הוצאות מיוחדות למימון ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
גיבוש הכללים, התבחינים ולוחות הזמנים על פיהם יינתן הסיוע במסגרת התקציב האמור.
תמונת מצב עדכנית
הכללים, התבחינים ולוחות הזמנים גובשו. ונבחן מתן פטור לרשות המקומית להתקשרויות לביצוע ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
החלטה 2853 קבעה לקדם פעולות להקמת יישוב הקבע: 1. הכנת עבודת מטה לתכנון היישוב2. הצעת מקום מדוייק להקמתו (לאחר בחינת היבטים שונים)3. לקבל התייחסות כלכלית תקציבית ממשרד האוצר.4. לקדם את תכנית המתאר ולהביאה לאישור מוסדות התכנון5. לפעול לפיתוח והקמת יישוב הקבע6. להקים מתחם מגורים זמניים7. לדווח לוועדת השרים לענייני ביטחון על סיום עבודת המטה ובחינת ההיבטים.
תמונת מצב עדכנית
טקס חניכת היישוב החדש עמיחי התרחש ב-26.3.18.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
החלטה 3015 קבעה לפעול להעמדת תקציב למועצה האזורית בנימין לצורך הקמת יישוב הקבע.
תמונת מצב עדכנית
אושרה תכנית יו"ש/252/1 עמיחי, הועברו 55 מלש"ח למשרד הפנים - להקמת יישוב ומתחם מגורים זמני, ו- 5 מלש"ח למשרד הביטחון לשכירת מבנים זמניים.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
החלטה 3015 קבעה לפעול לביצוע והשלמת כלל העבודות הנדרשות להקמת היישוב ומתחם המגורים הזמני. בהתאם לתכנית ביצוע על בסיס תקציבי שהוקצה בהחלטה.
תמונת מצב עדכנית
אושר יישוב הקבע עמיחי אשר נחנך ב- 26.3.18.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר