צווי שר הפנים לשינוי שטחי שיפוט וחלוקת הכנסות מארנונה בין רשויות מקומיות בנגב

מה הוחלט?

בדצמבר 2014 חתם שר הפנים על שלושה צווים לשינוי חלוקת ההכנסות מארנונה בדרום הארץ. מטרת הצווים היתה לצמצם פערים בחלוקת המשאבים בין הרשויות בדרום. צווים אלו כללו 11 רשויות מקומיות: רמת נגב, ירוחם, דימונה, נווה מדבר, שגב שלום, כספייה, אל קסום, מיתר, ערערה בנגב, ערד ומצפה רמון.
משמעות יישום הצווים היא הגדלה משמעותית, המוערכת במיליוני שקלים בשנה, מהכנסות מארנונה ממבני ציבורי (בעיקר בסיסים של צה"ל). הצווים קבעו כי החל משנת 2015 צריכות רשויות מסוימות להעביר נתח מהכנסותיהן מארנונה ממבני ציבור לרשויות אחרות, אך לא נקבעו בהם מנגנוני פיקוח מעקב ובקרה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאפריל 2017, הצווים מיושמים באופן חלקי. ישנן רשויות שהעבירו את הכספים לרשויות אחרות באופן מלא, וישנם מקרים שבהם הכסף לא הועבר במלואו. בעיה נוספת היא שבהעדר מנגנון יישום מעקב ובקרה, מועצה אזורית רמת נגב ביצעה פרשנות משפטית לגבי מהי חלק מהכספים והחליטה שלא להעבירם במלואם. מעל כל אלו, מוטל בספק המשך קיומו של מנגנון העברת הכספים נוכח החלטת הממשלה להקים קרן ארנונה לחלוקת הכנסות, הקובעת סדר חלוקה חדש ומנגנוני פיצוי לשמונה השנים הקרובות, ובמיוחד, נוכח ביטול מעמד "ערי העולים", מה שצפוי להפחית את קבלת ההכנסות מארנונה ממבני ציבור עבור חלק מהרשויות, ולגרום לכך שיפעלו לביטול המנגנון שהוקם בעקבות הצווים. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
30/12/2014
משרדים אחראיים:
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
צו ראשון: חלוקת הכנסות מארנונה מבסיס נבטים כך שדימונה תעביר כספים לחמש רשויות מקומיות: ערד, כספייה, אל קסום, מיתר וערערה בנגב
תמונת מצב עדכנית
דימונה העבירה את הכספים על פי הוראות הצו
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
צו שני: חלוקת הכנסות מארנונה מבסיסי מחנה רפד (גדוד 906), מחנה חתירה, מחנה צבוע, מחנה רביב, כך שמועצה אזורית רמת נגב תעביר כספים לנווה מדבר, ירוחם ושגב שלום
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 לא העבירה רמת נגב כספים לרשויות הערביות ובמהלך 2016 ביצעה פרשנות לגבי ההכנסות שהתקבלו מהבסיסים. החל מ-2016 מעבירה את הכספים כנדרש.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
צו שלישי: חלוקת הכנסות מארנונה מבסיס רמון כך שמועצה אזורית רמת נגב תעביר כספים למועצה אזורית מצפה רמון
תמונת מצב עדכנית
הכספים מועברים באופן חלקי בשל פרשנות שמבצעת רמת נגב בדבר ההכנסות שמתקבלות מהבסיס
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
צו רביעי: חלוקת הכנסות מארנונה ממרחב עתידי למיזמים משותפים שטרם הוקם (בין צומת הנגב, לחלקה הצפוני של ירוחם ועד אזור המכתש הגדול), כך שירוחם ורמת ורמת נגב יעבירו כספים לירוחם ורמת נגב
תמונת מצב עדכנית
ליישום עתידי

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר