קביעת תקנות לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ח-2008

מה הוחלט?

באפריל 2008 אישרה הכנסת את "חוק  זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים". החוק קובע את זכותם של סטודנטים על לקויות למידה להתאמות במסגרת הליך הקבלה למוסדות על תיכוניים ובמסגרת לימודיו. סעיפים 4, 4א ו-6 לחוק מטילים על שר החינוך, בהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים, לקבוע בתקנות את ההוראות הנדרשות לשילוב סטודנטים עם לקויות למידה וכן לקבוע מהו "אבחון מוכר" ומיהו "מאבחן מוכר" לצורך יישום החוק. סעיף 13 לחוק קבע כי תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת החינוך של הכנסת בתוך תשעה חודשים (ינואר 2009).

בשנת 2014, לאחר שטרם פורסמו התקנות מכוחו, תוקן החוק ונקבע כי התקנות מכוחו יובאו לוועדה עד לדצמבר 2014. 

משלא אושרו התקנות במועד, נכללו תקנות חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה בהחלטת ממשלה 2588 ל״צמצום מספר של תקנות חובה שטרם הותקנו״ מחודש אפריל 2017. החלטה זו התבססה על הצורך הדחוף להתקין תקנות שמשרדי ממשלה הזניחו במשך שנים. החלטת הממשלה קבעה כי התקנות הנוגעות להתאמות הנדרשות יפורסמו או יובאו לאישור הכנסת עד דצמבר 2017, כי התקנות הנוגעות לאבחון ומאבחן מוכר יושלמו עד יוני 2018 וכי תקנות נוספות, הנוגעות להתאמות נדרשות במוסדות נוספים, יושלמו עד ספטמבר 2018.

 

דו"ח זה נכתב על ידי עמרי פולצ'ק, תחיקירן בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של נעה רוזנפלד, תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2018, טרם פורסמו או הועברו לכנסת תקנות מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה, וזאת על אף לוחות הזמנים שנקבעו בחוק ובהחלטה 2588 מאפריל 2017.

 


 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על תיכוניים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
08/04/2008
משרדים אחראיים:
משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קביעת התאמות לתלמידים בעלי לקות למידה במכינות קדם אקדמאיות ומוסדות על תיכוניים שאינם השכלה גבוהה
תמונת מצב עדכנית
ליישום עתידי - ע"פ החלטה 2588, מועד התקנת התקנות הינו ספטמבר 2018.נכון למאי 2018, טרם הובאו תקנות ראשונות לכנסת בנושא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
קביעת התנאים למאבחן מוכר
תמונת מצב עדכנית
הקמתה של וועדה מייעצת למשרד החינוך בנושא נדחתה זמן רבו והתקנות טרם נקבעו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת התנאים לאבחון מוכר
תמונת מצב עדכנית
הקמתה של וועדה מייעצת למשרד החינוך בנושא נדחתה זמן רב והתקנות טרם נקבעו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
קביעת תקנות אומנה לילדים (הסדרת תשלומים לאומן) מתוקף סמכות השר לפי סעיפים 46(ב) ו- 68 - עד מרץ 2018.
תמונת מצב עדכנית
הוחלט שלא להקים מערכת ניהול מרכזית מאחר והאתר החדש של המחירים המפוקחים ואתר משרד הכלכלה מספקים מענה טוב כמסד נתונים לוועדת המחירים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
קביעת התאמות לתלמידים בעלי לקות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
תמונת מצב עדכנית
התקנות טרם הותקנו ומצויות עדיין בהתייעצות בין משרדית.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר