החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים -2016

מה הוחלט?

החוק שיזמה חברת הכנסת רחל עזריה (כולנו) אושר ב-27 בנובמבר 2016. החוק מגדיר לראשונה אחריות וסטנדרטים לפיקוח על אספקת מזון בצהרונים. החוק קובע את התנאים הנדרשים מצד ספקי המזון, את חובות ההתקשרות המוטלות על הרשות המקומית, את חובות שקיפות המידע המפורסם על ידי ספק המזון ושיתוף המידע עם ציבור ההורים. בנוסף, החוק קובע סנקציות כספיות על הפרת הנהלים שבחוק.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

תקנות החוק הובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ואושרו ב-11 ביולי 2017. החוק ייושם החל משנת הלימודים תשע"ח (ספטמבר 2017).

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
חוק המזון הבריא בצהרונים
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
27/11/2016
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד המשפטים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
אישור תקנות ראשונות עד התאריך 1.1.2017 בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
תמונת מצב עדכנית
ב-11 ביולי 2017 אושרו תקנות ראשונות על ידי ועדת העבודה הרווחה והבריאות
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
התקנת תקנות על ידי שר הבריאות
תמונת מצב עדכנית
הותקנו תקנות על ידי שר הבריאות
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הסמכת מפקחים
תמונת מצב עדכנית
לא הוסמכו מפקחים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
מינוי ממונה לחוק במשרד הבריאות
תמונת מצב עדכנית
מונתה ממונה לעניין החוק
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר