על בסיס חוק אומנה לילדים, התשע"ו 2016

אומנה הינה מסגרת משפחתית חלופית המיועדת לילדים אשר הוצאו מחזקתם של הוריהם הביולוגיים. הסיבות להעברת ילד למסגרת אומנה רבות ומגוונות, החל מגורמים סביבתיים המונעים מהילד את התנאים להם הוא זקוק להתפתחותו, ועד גורמים הקשורים בהזנחה פיזית ורגשית או מצבי סיכון שונים. העברת ילד למשפחת אומנה נעשית לאחר שמוצו ההתערבויות הטיפוליות האפשריות במסגרת הבית והקהילה, ונעשית במטרה לספק לילד מסגרת יציבה ובטוחה, הדואגת לרווחתו והתפתחותו הפיזית, הנפשית והחברתית.

במדינת ישראל, נכון לשנת 2020 ישנם 300,000 ילדים המוגדרים כילדים בסיכון, כאשר מתוכם 4,300 ילדים שוהים במשפחות אומנה (מתוכם 550 הינם ילדים בעלי מוגבלויות). 

מה הוחלט?

בשנת 2016 במסגרת הכנסת העשרים, נחקק חוק האומנה אשר נכנס לתוקף ב־6 בדצמבר .2016 מטרת חוק זה הוא לעגן את זכויותיהם של ילדים הנמצאים במסגרת אומנה, לקבוע מהי חובתה של המדינה אליהם וכן לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם של כל הגורמים השונים שאמונים על הילד (משפחתו הביולוגית, משפחת האומנה, הגורמים הסוציאליים
וכו'). הקו המנחה של חוק זה הוא כי טובתו של הילד היא השיקול המרכזי בעת קבלת החלטות הנוגעות בעניינו.

מה קורה עם זה?

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמון על יישום החוק. אולם, עדיין קיימים פערים ביישומו. חלק מהסעיפים יושמו רק במהלך השנה האחרונה (כחמש שנים לאחר חקיקת החוק) וחלקם טרם יושמו.
חשוב לנו גם לציין כי שנם חוסרים במידע: נציבות בירור תלונות למען ילדי האומנה החלה לפעול בהתאם להוראות מסודרת אך ורק בשנת 2019 (שלוש שנים לאחר חקיקת החוק).

עד היום, אחוז הפניות לנציבות מצד ילדי האומנה עומד על פחות מ־10% מכלל הפניות. עלו שתי סיבות אפשריות לכך שמספר הפניות מצג ילדי האומנה הינו כה נמוך.
הראשונה קשורה בכך שילדי האומנה אינם יודעים על קיומו של גוף זה והשנייה קשורה לחוסר נגישות של המערכת
לאוכלוסיות מסוימות (האתר של הנציבות לדוגמא, מונגש בשפה העברית והערבית בלבד).
מבחינת סטטוס יישום החוק עולה כי החוק ברובו יושם באופן כזה או אחר: מתוך 11 סעיפים ביצועיים, 5 יושמו באופן מלא (45.45%),  5 יושמו באופן חלקי (45.45%) וסעיף אחד לא יושם כלל (9%).

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
חוק אומנה לילדים
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
06/12/2016
משרדים אחראיים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
מתן מידע על תהליך האומנה לילדי האומנה
תמונת מצב עדכנית
מנחי האומנה מעבירים את המידע לילדי האומנה כפי שהחוק דורש
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
איתור אומנים והכשרתם
תמונת מצב עדכנית
גופי האומנה אחראים על איתור אומנים, נראה כי לא נעשה מספיק מאמצי גיוס על מנת לגייס משפחות שישמו כמשפחות אומנה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
אחראי על מערך רישוי האומנה
תמונת מצב עדכנית
קיים אחראי מטעם משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים שאמון על מערך האומנה.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
מאגר מידע מאובטח
תמונת מצב עדכנית
בחודש יולי 2020 הוקם מאגר מידע מאובטח. המאגר הנ"ל מנוהל על ידי המשרד ועומד בהוראות שנכתבו עבור מאגר המידע הנ"ל.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הוראות להגשת הבקשה לשמש כמשפחת אומנה
תמונת מצב עדכנית
קיימות תקנות מוסדרות בחוק הקובעות את הנהלים לפיהם יש לפעול על מנת לקבל רישיון אומנה.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
תפקידיו של מנחה האומנה
תמונת מצב עדכנית
משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים טרם פיתח כלי מדידה אשר בעזרתו ניתן יהיה להעריך האם התוכנית הטיפולית עליה אמונים מנחי האומנה אכן משיגה את מטרותיה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
מסירת דיווחים של הגופים המפעילים
תמונת מצב עדכנית
גופי האומנה משתמשים במערכת משרדית ממוחשבת ומאובטחת בשם "נתיב," דרכה הם מדווחים על פעילותיהן.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
פעולות פיקוח וביקורת על הגופים המפעילים, על מנחי האומנה ועל משפחות האומנה
תמונת מצב עדכנית
בהעדר מספר מספק של מפקחי אומנה, מוטלת בספק יכולתם של מפקחי האומנה לבצע מעקב ופיקוח מיטבי על הגופים המפעילים, מנחי האומנה ומשפחות האומנה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
מינוי מפקחי אומנה
תמונת מצב עדכנית
נכון לשנת 2020 ישנו תקן ל־15 מפקחי אומנה למול כ־4,300 ילדים המושמים במסגרת אומנה בישראל. יחס זה אינו מאפשר פיקוח מיטבי, ולכן הוגשה בקשה להוספת תקנים נוספים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
10
מרכיב ההחלטה
מנגנון בירור תלונות ילדים
תמונת מצב עדכנית
נציבות פניות ילדים ונוער אשר פועלת כמנגנון בירור תלונות ילדים באומנה מקבלת מספר פניות מועטות נכון לשנת 2019-2020 לכן, עולה השאלה האם נעשים מאמצים מספקים ביידוע הילדים על מנגנון זה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
תיק אישי לכל ילד
תמונת מצב עדכנית
טרם נקבעו תקנות המסדירות את הקריטריונים לתיקים הממוחשבים בהם תתועד כל האינפורמציה הנוגעת לילדי האומנה. אולם, בימים אלו מפותחת מערכת כלל משרדית ממוחשבת.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר