חוקים מתים בסתר (בלי תקנות משנה) | המרכז להעצמת האזרח
חוקים מתים בסתר (בלי תקנות משנה)

חוקים מתים בסתר (בלי תקנות משנה)

הממשלה לוקחת אחריות ומתחייבת לתקן תקנות משנה. הגיע הזמן

03/04/2017
 


יש את הרגע הזה שבו חוק חדש נולד. אחרי דיונים ממושכים בוועדות הכנסת, הצבעות במליאה הוא סוף סוף מאושר, וכולם שמחים. אז זהו שלא בדיוק. עשרות רבות של חוקים עברו בוועדות, אושרו במליאה, נכנסו לספר החוקים – ו... כלום לא קרה איתם אחרי זה. הם פשוט מתו שם. כי לאחר שהחוק אושר, המשרדים אמורים לקבוע את התקנות המפורטות כיצד ליישם אותו. ופה זה נתקע. יש כיום לפחות 150 חוקים שממתינים שנים לתקנות שלהם, שלא מתוקנות.
דוגמאות? איך בדיוק דואגים שהחוק למזון בריא בבתי הספר יתבצע, איך אוכפים את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, איך מפקחים על יצוא בטחוני, על משפחות אומנה, מעונות לאנשים עם מוגבלות שכלית, צינון לעובדי ציבור, פינוי מוקשים ועוד ועוד. חוקים על הנייר שממתינים לתקנות שלהם. אנחנו נאבקים על זה כבר יותר משנתיים.
יש הרבה סיבות לכך שהתקנות תקועות. למשל, מחלוקות בין משרדי הממשלה, קרבות בין יועצים משפטיים, עיכובים בוועדות הכנסת ובמשרד המשפטים. אנחנו מנסים לקדם את הסיפור הזה כבר שנתיים. דוחפים לכך שהאחריות על התקנות תוטל על משרד ראש הממשלה ולא תפוזר בין המשרדים או תוטל על משרד המשפטים.
והנה סוף סוף זה קרה. הממשלה לוקחת אחריות על התקנות שלא טופלו כאן לאורך השנים.

הממשלה החליטה על יישום או צמצום של למעלה מ-200 תקנות חובה שלא תוקנו מאז קום המדינה. הממשלה החליטה על צעדים שיבטיחו כי מצב של אי עמידה בחובות שקבעה הרשות המחוקקת לא יחזור על עצמו בעתיד. נקבע כי כל תקנת חובה המוסיפה רגולציה תעבור בחינה של הנטל הרגולטורי לפני התקנת התקנות. בנוסף, נקבע מנגנון סיוע למשרדי הממשלה על מנת לעמוד בלוחות הזמנים ולפקח על התהליך. כל תקנה חדשה תפורסם להערות הציבור טרם התקנתה באמצעות אתרי האינטרנט של המשרדים.
זה ניצחון חשוב ומרגש לכולנו

ממשלה החלטת ממשלה יישום מדיניות רפורמה השירות הציבורי נציבות שירות המדינה