לאימוץ המלצות הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה בנושאי תקציב והתקשרויות המשרד הממשלתי (רכש ומכרזים)

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מכירה בחוזקם של משרדי המטה (משפטים, ראש הממשלה ואוצר), אל מול משרדי הממשלה האזרחיים ועוסקת בחיזוק משילות משרדי הממשלה בתחומי התקציב ובסוגית הרכש וההתקשרויות. לשם כך, מאמצת ההחלטה שורה של פעולות ליצירת גמישות תקציבית גדולה תוך שיפור יכולות הניהול ותכנון תקציבים, וכן פעולות לשיפור וקיצור הליכי ההתקשרויות והמכרזים בשירות המדינה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

על אף שמדובר בהחלטת ממשלה העוסקת בתהליך ממשלתי פנימי, ולמרות שהתהליך הובל ע"י דרגים מקצועיים, החלטת המשלה יושמה באופן חלקי ביותר. בתחום התקציב, לא יצאו אל הפועל הפיילוטים לבחינת ויצירת עצמאות תקציבית של משרדי הממשלה, פורום סמנכ"לי התקציב ממלא את ייעודו באופן חלקי ותחום הרכש וההתקשרויות לא קודם כלל, כמו גם הסקר השירות למשרדי המטה.

להקריאת דוח המרכז לשנת 2016- לחצו כאן

 

לקריאת הדוח המעודכן, פברואר 2023:

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
וועדת המשילות - לשיפור עבודת משרדי הממשלה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
30/06/2013
החלטה 482
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
בדיקה פרטנית על מבנה התקציב וניהול תקציב לאורך השנה מול משרדי הפיילוט
תמונת מצב עדכנית
לא בוצע מאחר ולא התקיים הפיילוט
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
מעקב אחר התחייבויות תקציביות עתידיות.
תמונת מצב עדכנית
לא בוצע מאחר ולא התקיים הפיילוט
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
עיגון מיקום המשרד בתהליך הכנת התקציב באמצעות פיילוט עם ארבעה משרדי ממשלה בשנת 2015
תמונת מצב עדכנית
נסגר חוזה פיילוט אחד עם משרד החקלאות לקראת תקציב 2015, אך משום שלא אושר התקציב הפיילוט לא בוצע. לא נחתמו פילוטים לתקציב 2015-2016.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
סקר הערכת שירות שנתי למשרדי המטה בדצמבר 2013
תמונת מצב עדכנית
לא התקיים סקר
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
פיתוח אמנת שירות (SLA) למשרדי הממשלה ע”י משרד האוצר עד נובמבר 2013
תמונת מצב עדכנית
קיים פיילוט מול משרד הקליטה. לא הורחב לכלל משרדי הממשלה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
פיתוח מודלים של התייעלות ע”י פורום הסמנכ”לים והכללה של תכניות התייעלות בתהליך התקצוב.
תמונת מצב עדכנית
לא פותחו תמריצי התייעלות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
מיסוד פורום סמנכ”לי תקציב עד מרץ 2014 שמטרתו העברת הנחיות שוטפות, בניית ידע ומודלים וניסוח כללי עבודה משותפים.
תמונת מצב עדכנית
הפורום מתכנס אחת לרבעון, מתקיים שיתוף ידע אך הפורום משמש בעיקר להרצאות
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
מינוי סמנכ”ל תקציבים משרדי
תמונת מצב עדכנית
מונו או שהוגדרו מלכתחילה כסמנכ"לי תכנון ותקצוב. אין תמונת מצב מלאה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
הרחבת המנגנון לניהול תכניות ממשלתיות בין משרדיות ממשרד הרווחה לכלל התוכניות הדומות.
תמונת מצב עדכנית
התקיימו דיונים במשרד רה"מ, ישנה כוונה להטמיע את המודל, באופן חלקי, במשרדים נוספים במסגרת תקציב 2017.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
קיצור לוחות הזמנים להעברת העודפים המחויבים למשרדי הממשלה במרץ-פברואר 2015
תמונת מצב עדכנית
לא בוצע במועד בשל אישור מאוחר של תקציב 2015. בפברואר-מרץ 2016 עתידים לעבור העודפים המחויבים למשרדים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
צמצום מספר התקנות ההוצאה בתקציב המדינה 1500 עד לתקציב 2017.
תמונת מצב עדכנית
ישנה הפחתה מתמדת במספר התקנות
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר