ועדת מגידור לבחינת מבנה הממשל בישראל | המרכז להעצמת האזרח
ועדת מגידור לבחינת מבנה הממשל בישראל

ועדת מגידור לבחינת מבנה הממשל בישראל

ועדת מגידור לבחינת מבנה הממשל בישראל

 
 הוועדה הוקמה בשנת 2005 ע"י נשיא המדינה ומטרותיה היו "לבחון את מבנה הממשל בישראל ולדון בחלופות האפשריות לשינוי שיטת הממשל, מתוך מגמה להגביר את היעילות והיציבות השלטונית"
 
בראש הוועדה עמד נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים דאז, פרופ' מנחם מגידור, ובין חבריה נמנו פרופ' איתמר רבינוביץ', פרופ' אבי בן בסט, פרופ' שמעון שטרית, בני גאון, אורי לופוליאנסקי, דב לאוטמן, אוריאל לין, דוד ליבאי, דוד עברי, יעקב עמידרור ואחרים.
 
הוועדה הגישה את מסקנותיה  בינואר 2007
 

 

לקריאת דו"ח הוועדה המלא