התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

מה הוחלט?

התוכנית הלאומית למניעת אובדנות אושרה בממשלה ה-33 בתאריך 22.12.2013 ומספרה 1091. ההחלטה כללה את הקמתם של "צוות היגוי מצומצם", "צוות בינמשרדי מורחב" ו"יחידה למניעת אובדנות" שיפעלו ליישום התוכנית. בנוסף, נקבע כי תוקם "מועצה לאומית למניעת אובדנות".
התוכנית כללה סעיפים נוספים כמו הקמת מאגר מידע, צמצום הנגישות לאמצעים קטלניים, סיוע למשפחות שיקיריהן התאבדו, פעילות יזומה להעמקת יכולת האיתור של אנשים בסיכון, והכשרת גורמים מקצועיים מאתרים. דגש ניתן להתייחסות ומענה לאנשים הנמצאים בסיכון אובדני.
התוכנית היתה צריכה להיות מוטמעת בהדרגה בפריסה ארצית, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

באוקטובר 2015 פרסמנו דו"ח מעקב ראשון שבחן את יישום החלטת הממשלה. ממצאי הדו"ח הראו את תחילתו של תהליך בניית השירותים השונים, כאשר סעיפי מדיניות שונים הוקמו, אך לא מומשו במלואם. נכון לאוקטובר 2015, ההחלטה יושמה באופן חלקי.
הדו"ח הנוכחי שפורסם באוקטובר 2017 בוחן את יישום התוכנית 3.5 שנים אחרי שהתקבלה ההחלטה.

אמנם קיימים מרכיבים שהתקדמו מאז הבחינה האחרונה, אך לא הושק קמפיין להגברת המודעות והכרה ציבורית בתופעת האובדנות, לא הוקמו מאגרי מידע ותשתיות תומכות, לא בוצעו מחקרים וכפועל יוצא גם תהליכי הניתוח וההערכה מתעכבים. כמו כן, צוות ההיגוי שהוקם לא התכנס יותר משנתיים מאז קמה הממשלה ה-34 וטרם נבחרו ספקים חיצוניים לביצוע הכשרות לשומרי סף ברחבי הארץ ולהקמת מרכזי תמיכה להפעלת מרכזי סיוע מרחביים למשפחות שאיבדו את יקיריהן.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
התוכנית למניעת התאבדויות בישראל
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
22/12/2013
החלטה 1091
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד העלייה והקליטה
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פעולות להבטחת רצף טיפולי, הפנייה לטיפול ומעקב, לרבות הנגשה לשונית ותרבותית.
תמונת מצב עדכנית
מתבצע על ידי ועדות היגוי בכ-50 רשויות.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
סיוע למשפחות
תמונת מצב עדכנית
הוקמו מרכזי סיוע אזוריים למשפחות שכולות, בעיקר באמצעות תוכנית מיתרים. יצא מכרז להקמת מרכזי תמיכה להפעלת מרכזי סיוע מרחביים. טרם נבחר ספק.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
צמצום נגישות לאמצעים קטלניים
תמונת מצב עדכנית
קודמה חקיקה ותקנון המונעים נגישות לכלי נשק ולתרופות, ומופו "נקודות חמות" המועדות לאובדנות במבנים מסוכנים. טרם פורסמו הנחיות הנוגעות למניעת כניסה למקומות אלו.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
ייזום מחקרים
תמונת מצב עדכנית
המכרז למחקר בשלבי עיבוד במשרד הבריאות. הצפי לפרסום המכרז הוא סוף 2017.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
קביעת יעדים ומדדים
תמונת מצב עדכנית
נערך מדגם מטעם המרכז הלאומי לבקרת מחלות בנושא אובדנות. המכרז לביצוע מחקרים טרם פורסם ולכן לא בוצע תהליכי ניתוח והערכה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות היגוי
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם והתכנס בתקופת הממשלה ה-33 אך לא נפגש מאז הקמת הממשלה ה-34 במאי 2015.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בינמשרדי מורחב
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם ופועל.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
הקמת מועצה לאומית למניעת אובדנות
תמונת מצב עדכנית
המועצה הלאומית הוקמה ופועלת.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
הקמת יחידה למניעת אובדנות
תמונת מצב עדכנית
היחידה למניעת אובדות הוקמה ופועלת.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר