תמלוגי רשות שדות התעופה והקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קבעה להגדיל את תמלוגי רשות שדות התעופה לקופת המדינה ולהקים שדה תעופה משלים לנתב"ג. הוחלט כי שדה אזרחי לטיסות בין-לאומיות יוקם ויופעל באמצעות המגזר הפרטי. המיקום המועדף בהחלטה להקמת השדה הוא במרחב בסיס "רמת דוד" שבעמק יזרעאל. ההחלטה מטילה על שר התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול לקידום תכנית להקמת שדה התעופה בכפוף לבדיקת היתכנות שיערכו משרדי הממשלה השונים.

עוד הוחלט כי יוקם צוות היגוי שיפעל לקידום תכנון והקמה של השדה, יבחן ויפעל להסרת חסמים, יקבע אבני דרך ולוחות הזמנים להקמתו לרבות העמדת התקציבים הנדרשים.

 

דו"ח זה נכתב על ידי גל שכטר, תחיקירנית בפרוייקט המוניטור, בלווי והנחיה של נעה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2018 החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי. רשות שדות התעופה העבירה את התגמולים לקופת המדינה, אך הקמת שדה התעופה האזרחי המשלים לנתב"ג מתעכבת. 

העיכוב קשור בעובדה שבהחלטה נקבע מיקום מועדף להקמת השדה, עוד בטרם הושלמו תהליכי התכנון. בפועל, המאבק האזרחי של תושבי עמק יזרעאל ותושבי הנגב (שקוראים להקמת שדה התעופה בנבטים), הובילו לכך שטרם נבחר מיקום סופי להקמת השדה, ומכאן שגם שלא נקבעו אבני דרך, לוחות זמנים ותקציב. 

באוגוסט 2018 המליץ הצוות הבינמשרדי לתת עדיפות תכנונית לבניית שדה תעופה בינלאומי חדש ברמת דוד שבצפון הארץ, זאת על פני הקמת שדה תעופה בנבטים שבנגב.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הקמת שדה תעופה משלים לנתב”ג
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
07/10/2014
החלטה 2050
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד התחבורה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת שדה תעופה משלים לנתב”ג באמצעות המגזר הפרטי במרחב בסיס ”רמת דוד”.
תמונת מצב עדכנית
טרם הוכרע המיקום הסופי של השדה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
ביצוע בדיקות היתכנות להקמת השדה במרחב בסיס ”רמת דוד”.
תמונת מצב עדכנית
בדיקות ההיתכנות נעשו.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות היגוי בראשות משרד התחבורה להסרת חסמים, קידום התכנון וקביעת לוחות זמנים להקמת השדה.
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם ובחן את החלופות. הצוות המליץ לתת עדיפות תכנונית לבניית שדה תעופה בינלאומי חדש ברמת דוד שבצפון הארץ, זאת על פני הקמת שדה תעופה בנבטים שבנגב. המסקנות הוגשו למשרד התחבורה באוגוסט 2018 אך טרם נקבעו לוחות זמנים לביצוע.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
צוות ההיגוי ימליץ על הסכומים להקמתו של השדה.
תמונת מצב עדכנית
טרם הושלמה בדיקת החלופות ולכן לא נקבע תקציב להקמת השדה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
עלויות התאמת שטחי בסיס רמת דוד וההגירה ממנו יסוכמו בין משרד האוצר למשרד הביטחון.
תמונת מצב עדכנית
טרם הושלמה בדיקת החלופות ולכן לא סוכמו העלויות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
רשות שדות התעופה תעביר תמלוגים לקופת המדינה בשנים 2015-2017.
תמונת מצב עדכנית
התמלוגים הועברו בשנת 2016.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
רשות שדות התעופה תעביר סכום חד פעמי לקופת המדינה בשנת 2015.
תמונת מצב עדכנית
העברת הכסף נדחתה לשנת 2017 בהחלטת ממשלה 1873 מאוגוסט 2011.
סטטוס היישום
בוטל בוטל
8
מרכיב ההחלטה
תעשה בחינה של מנגנון התגמולים אחרי שנת 2017.
תמונת מצב עדכנית
לביצוע במהלך שנת 2018.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר