על בסיס החלטת ממשלה 4864 מיום 9.2.2020

מאגר נתוני תעופה (להלן: מנ"ת) הינו מאגר בסיס נתונים הכולל מידע אישי של נוסעים בטיסות יוצאות, נכנסות ועוברות אשר מסופק על ידי חברות התעופה למדינה אשר אוספת את המידע הנ"ל. הצורך בבניית מאגר כזה וההמלצה למדינות ליישמו נקבע בהחלטה 2178 של האו"ם בשנת 2014, והחלטה 2396 בשנת 2017. על פי ההחלטות הנ"ל — נקראו המדינות החברות באו"ם לחייב את חברות התעופה הפעולות בשטחן למסור נתוני תעופה ( API ו־ PNR ) לרשויות הלאומיות באותה מדינה כחלק מהמאבק בהתמודדות עם תופעת הלוחמים הזרים (ארגוני טרור ועבריינים).

נכון לפברואר 2020, למעלה מ־ 70 מדינות מחייבות את חברות התעופה למסור נתוני API הכוללים נתונים בסיסיים אשר נאספים על־ידן כגון: שם הנוסע, תאריך לידה, מין, לאום, סוג תעודת הזיהוי ופרטי הטיסה. בנוסף, כ־ 25 מדינות מחייבות את חברות התעופה להעביר אליהן נתוני PNR הכוללים מידע רחב יותר אשר נמסר ע"י הנוסע לרוב בצורה וולונטרית כגון: מס' טלפון, כתובת מייל, אמצעי תשלום, כתובת מגורים וכיו"ב.

האיחוד האירופי הסמיך כבר בשנת 2004 את המדינות החברות באיחוד לחייב את חברות התעופה להעביר נתוני תעופה מסוג API וב־ 2016 את נתוני ה־ PNR תוך כדי קביעת כללים מנחים לצורת איסוף ושימור המידע וזה על מנת להגן על נתוני הפרט. היתרון העיקרי בשימוש בנתונים API ו־ PNR הוא שפרטי הנוסעים מועברים מבעוד מועד לרשויות בישראל טרם הגעת הנוסעים לארץ ובכך יכולות הרשויות הרלוונטיות לדעת לפני שהנוסע נכנס לארץ האם אותו נוסע הינו חלק מארגון טרור/עברייני והאם ישנו צורך למנוע את כניסתו למדינה.

מה הוחלט?

כאמור, החלטה 4864 לעניין "הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות הנכנסות, היוצאות או העוברות במדינת ישראל" התקבלה בהמשך להחלטה 2258 משנת 2014 ולסיכום עבודת הצוות הבין משרדי בראשות המל"ל לבחינת צורך והאפשרות להקמת מאגר לקבלת מידע אישי (נתוני API ו־PNR) מחברות התעופה על נוסעים המגיעים בטיסות נכנסות, יוצאות או עוברות בשטחה של מדינת ישראל.

החלטה זו מגיעה בהמשך להחלטות 2178 ו־ 2396 משנת 2014 ושנת 2017 (בהתאמה) של מועצת הביטחון של האו"ם. בהחלטה 4864 הוחלט להקים צוות בין משרדי בראשות משרד המשפטים אשר יוביל חקיקה להקמת מרכז נתוני תעופה, המנ"ת יאסוף מידע אישי (נתוני API ו־ PNR ) לצורך מאבק בטרור וקידום לחימה בפשע חוצה הגבולות, מאבק בהגירה הבלתי חוקית ואבטחת התעופה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דוח מעקב זה בוחן את אופן יישום סעיפי ההחלטה בחלוף כשנה וחצי מקבלתה. מניתוח ממצאי המעקב עולה כי עד כה ההחלטה יושמה באופן חלקי בלבד. כך מתוך 6 סעיפים מרכזיים אשר יועדו לביצוע, 2 סעיפים יושמו באופן מלא (33%), 3 סעיפים לא יושמו (50%) וסעיף אחד יושם באופן חלקי בלבד (17%).

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הקמת מרכז נתוני תעופה לצורך קבלת מידע אישי מחברות התעופה על אודות נוסעים בטיסות
הממשלה ה-35
התקבל ביום  
09/02/2020
החלטה 4864
משרדים אחראיים:
משרד המשפטים

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר