גיבוש תכנית לאומית הפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיות ממקורות מתחדשים

מה הוחלט?

התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה עוסקת בסדרה של צעדים שצריכים משרדי הממשלה לבצע בין השנים 2010-2020 לטובת עמידה ביעדים הבינלאומים להם מחוייבת ישראל להפחתת פליטות גזי חממה ולהגברת השימוש באנרגיות מתחדשות. בשנים 2011 ו-2014 עברו שתי החלטות ממשלה נוספות בנושא. ההחלטה כוללת: ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, בנייה ירוקה, חינוך והסברה בנושא, מתחדשות וייצור חשמל ממקורות מתחדשים תוך התייחסות למספר נושאים כגון: בנייה ירוקה, קידום טכנולוגיות חדשות והפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, התייעלות אנרגטית, ביצוע סקרים בתחום, קביעת יעדים ומכסות לחברת חשמל וכן חינוך והסברה בנושא.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

התוכנית הלאומית, ושתי ההחלטות שהתקבלו אחריה יושמו באופן חלקי ביותר, עד שבוטלה התוכנית הלאומית באופן רישמי בהחלטת ממשלה שעברה באוגוסט 2015. גם בחלקים שקודמו, קיימת חריגה משמעותית מלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטות. תחום הבנייה הירוקה, קודם באופן משביע רצון באופן יחסי אך במספר תחומים לא גובשו המלצות כנדרש, והמדינה לא עמדה ביעדים שהציבה לעצמה לגבי השימוש באנרגיות מתחדשות.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיות מתחדשות
הממשלה ה-32
התקבל ביום  
28/10/2010
החלטה 2508
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
משרד החינוך
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד להגנת הסביבה
רשות מקרקעי ישראל
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הפחתת פליטות - הפחתת צריכת החשמל במגזר הביתי
תמונת מצב עדכנית
התוכנית לצריכת חשמל במגזר הביתי מיושמת בתקצוב של 269 מיליון ₪
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הפחתת פליטות - תמיכה בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממה למעט המגזר הפרטי
תמונת מצב עדכנית
הוקצו 106 מיליון ₪ בשנים 2011-2012 לתמיכה בפרויקטים של התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה במפעלים ומוסדות
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הפחתת פליטות - על משרד האוצר לגבש המלצות העושות שימוש במערכת המס הישיר והעקיף לשם הפחתת פליטות גזי חממה
תמונת מצב עדכנית
גובשו המלצות, אך הן נגנזו בשל מחלוקות פוליטיות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
בנייה ירוקה - על משרד הגנת הסביבה לבצע בשנים 2011-2020 פיילוט לבנייה ירוקה חדשה
תמונת מצב עדכנית
החל פילוט במהלך 2013, אך חוק ההסדרים באותה השנה קבע לאסור על כל תקינה חדשה שעשויה לייקר את עלויות הבנייה. כך שהסעיף הוקפא בפועל ויצא לפועל מחדש במסגרת החלטת ממשלה 1806 מיולי 2014 לקידום בנייה ירוקה. ישנם 17 מבנים בפיילוט בשטח כולל של 71,000 מ"ר, בהיקף תמיכה של 7.8 מיליון ש"ח. הפרויקט לקראת איכלוס אך לא גובשו המלצות לאור הפיילוט.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
בנייה ירוקה - סקר מבנים קיימים בשנים 2011-2020
תמונת מצב עדכנית
משרד הגנת הסביבה ביצע התקשרות עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אך נכון לדצמבר 2015, טרם יצא הסקר
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
בנייה ירוקה - הכשרות בתחום הבנייה הירוקה, לרבות הכשרה במסגרות אקדמאיות
תמונת מצב עדכנית
משרד הכנת הסביבה ביצע מספר התקשרויות לביצוע ההכשרות במהלך שנת 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
בנייה ירוקה - - פיילוט של התייעלות אנרגטית במבנים קיימים במסגרת פרויקט ”שיקום שכונות”
תמונת מצב עדכנית
המשרד להגנת הסביבה התקשר במהלך 2014 עם "הפורום הישראלי לאנרגיה" להקפת דוחות נתונים משיפוץ אנרגטי של מבנה מגורים בשדרות
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
בנייה ירוקה - קידום תכנית להכשרות ולהדרכות של אנשי מקצוע בתחום התכנון והבינוי לנושא בנייה ירוק, ע”י משרד הכלכלה עד ינואר 2011
תמונת מצב עדכנית
באיחור ניכר מלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה, בדצמבר 2014 אושר מיזם משותף עם מכון התקנים הישראלי בנושא קידום מסגרת להכשרת כוח אדם מקצועי בתחום הבנייה הירוקה. המיזם מתוכנן לשנים 2015-2016 בעלות של 864,000 ₪.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
בנייה ירוקה - לפעול לעדכן את התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת.י. 5281) עד ינואר 2011
תמונת מצב עדכנית
רק חלק מהפרקים עודכנו ופורסמו, היתר נמצאים בתהליך עבודה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
חינוך והסברה - ביצוע פעולות חינוך והסברה להעלאת המודעות להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה
תמונת מצב עדכנית
פותחה תוכנית לכיתות א'-ט' בשם "אנרגיה בראש אחר" ונערך קמפיין ע"י המשרד להגנת הסביבה בשנים 2011-2012
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
קידום טכנולוגיות חדשות - תכנית לתמיכה בהתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיות ישראליות
תמונת מצב עדכנית
הסכום הוקצה למשרד הכלכלה אך התוכנית הופקאה במאי 2013 במסגרת חוק ההסדרים. בנוסף, ישנם חסמים בירוקרטים שמקשים על חברות טכנולוגיות ישראליות להתקדם.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
התייעלות אנרגטית - תקינה (לרבות אכיפה) להתייעלות אנרגטית בעלות של 7 מיליון ₪ בשנים 2011-2020
תמונת מצב עדכנית
פורסמה תוכנית ואף בוצעה במסגרתה החלפת מקררים ומזגנים, אך היא נעצרה במסגרת ההקפאה שנעשתה בתוכנית במסגרת חוק ההסדרים במאי 2013
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
13
מרכיב ההחלטה
התייעלות אנרגטית - הגשת תקנות בנוגע לצריכת חשמל לכנסת עד ספטמבר 2011
תמונת מצב עדכנית
תוקנו מספר תקנות בנוגע למכשירים במצב, נורות חשמליות ויחידות קירור, במהלך 2011-2013, אך הן לא עודכנו כל שנתיים כנדרש
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
התייעלות אנרגטית - לגבש המלצות בעניין שילוב מערך מניה חכמה של צריכת חשמל ולהגישן לממשלה עד יולי 2011
תמונת מצב עדכנית
חברת חשמל הוציאה אל הפועל פיילוט אך לא הוגשו המלצות לממשלה כנדרש
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
15
מרכיב ההחלטה
התייעלות אנרגטית - תכנית להפחתת צריכת החשמל במגזר הביתי
תמונת מצב עדכנית
יצאה לפועל תוכנית אך לא בוצעה עליה בקרה, כך שלא נאמדה מידת הסיוע להפחתת פליטות גזי חממה
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
התייעלות אנרגטית - הנגשת תעריפי התעו”ז (תעריף-עומס-זמן)
תמונת מצב עדכנית
הונגש "תעו"ז פשוט ביתי" למשקי בית אך בפועל המערכת מסובכת ואיננה נגישה עבור צרכנים ביתיים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
17
מרכיב ההחלטה
התייעלות אנרגטית - על שר האוצר להביא לכנסת צו שיעור פחת מואץ למכונות וציוד יעילים אנרגטית עד אפריל 2011
תמונת מצב עדכנית
רשות המיסים החלה לקדם את הנושא סביב ועידת פריז בדצמבר 2015
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
18
מרכיב ההחלטה
סקרים - תמיכה בסקרי אנרגיה (לרבות אכיפה ומעקב)
תמונת מצב עדכנית
נערכו סקרי אנרגיה לכ-100 עסקים ומופעלת תוכנית לסבסוד סקרי אנרגיה בעסקים אך האכיפה כמעט ואינה מופעלת בפועל
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
19
מרכיב ההחלטה
סקרים - תכנית לתמיכה בביצוע סקרי אנרגיה במגזר המסחרי והציבורי
תמונת מצב עדכנית
בוצעו 77 סקרים לצרכנים בשנים 2011-2013 ובשנת 2015 תוגברה האכיפה על כלל תקנות מקורות האנרגיה
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
סקרים - הורדת סף החיוב לתעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה כך שיכלול צרכני חשמל גדולים
תמונת מצב עדכנית
עודכן עבור צרכנים הצורכים מעל 40,000 קילוואט לשנה (צרכנים גדולים)
סטטוס היישום
יושם יושם
21
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - קביעת יעדים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת: בשנת 2020 - 10%, ויעד ביניים לשנת 2015 של 5%.
תמונת מצב עדכנית
אין עמידה ביעדים, בשנת 2014 עמד השיעור של ייצור חדש מאנרגיות מתחדשות על 1.8%, והעל פי הערכות בשנת 2015 עמד על 2.5%-3%
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
22
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - עידוד הקמת מתקנים להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים באמצעות קביעת מכסות נוספות שיוטמעו עד תם 2014
תמונת מצב עדכנית
ועדת קנל עסקה בנושא והמליצה שורה של המלצות, אך אלו לא אומצו. לא עודכנה המדיניות בתחום
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
23
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - תעריפי הזנה וקביעת אמות מידה לחשמל: מכסות ליצרני חשמל בטכנולוגיה סולארית לרשת ההולכה ובכלל זה בטכנולוגיה סולאר תרמית
תמונת מצב עדכנית
בוצעה הסטה של חלק מהמכסה למתקנים תרמו-סולארים. חלק גדול מהמכסה ניתנה לרישונות והיתר בתהליכי הקמה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
24
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - מכסות לייצור חשמל במשק באמצעות אנרגיות מתחדשות
תמונת מצב עדכנית
חלק גדול מהמכסה כבר חוברה לרשת, היתר בתהליכי סגירה פיננסית
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
25
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - קביעת מכסות לזוכים במכרזי קרקע ייעודיים
תמונת מצב עדכנית
רשות מקרקעי ישראל פרסמה בשנת 2015 מכרז. טרם פורסם זוכה
סטטוס היישום
יושם יושם
26
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - הקצאת מכסות לטובת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית - תוקצה עד סוף שנת 2014 לטובת מתקנים לייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת
תמונת מצב עדכנית
רוב המכסה חוברה, אך שינויים רגולטוריים מקשים על יישום מלא
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
27
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - מכסה של 160 מגה וואט עבור מתקנים לייצור חשמל מביו-גז
תמונת מצב עדכנית
המכסה צומצמה בשנת 2014 ל-100 מגה וואט ורק 11 מגה וואט נוצלו
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
28
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - מכסה של 50 מגה וואט לכל הפחות עבור מתקנים לייצור חשמל מביו-גז, ביומאסה ופסולת בכל הטכנולוגיות שיוגדרו לשם כך.
תמונת מצב עדכנית
לא יושם
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
29
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - מכסה של 800 מגה וואט למתקנים לייצור חשמל באמצעות רוח
תמונת מצב עדכנית
המכסה צומצמה בשנת 2014 ל-730 מגה ואט רוח גדול ורק 500 קיבלו רישיונות מותנים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
30
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - מכסה של 50 מגה וואט למתקנים לייצור חשמל באמצעות מתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות
תמונת מצב עדכנית
ניתנו רישיונות מועטים בלבד ופקע תוקף המכסה בתם 2015
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
31
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים - הקצאה למתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה (להלן - מתקנים בינוניים) - עשרה אחוזים מהמכסה שנקבעה (30 מגה וואט)
תמונת מצב עדכנית
חלק גדול מהמכסה נמצא בתהליכי הקמה מתקדמים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
32
מרכיב ההחלטה
המשרד להגנת הסביבה יציג את נושא הטיפול בפסולת לצרכי אנרגיה לוועדת השרים עד ינואר 2012
תמונת מצב עדכנית
הוגש מסמך מדיניות להקפת אנרגיה מפסולת בנובמבר 2012
סטטוס היישום
יושם יושם
33
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים -קידום יישום טכנולוגיות ישראליות מתחום האנרגיה המתחדשת. גיבוש תוכנית להקמת מתקנים עד ינואר 2012
תמונת מצב עדכנית
מימון תקני החלוץ נותר קשה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
34
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים -תמרוץ פרויקטים ספציפיים כמתקני הדגמה מסחריים לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים
תמונת מצב עדכנית
הממשלה החלה במתן סיוע למתקני הדגמה
סטטוס היישום
יושם יושם
35
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים -בחינת דרכים ואמצעים סטטוטוריים לקידום ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ופרסומם עד ינואר 2012
תמונת מצב עדכנית
קודמה תוכנית מתאר ארצית (תמ"א 10/ד/12) אך לא נעשתה בחינה של ביו-גז וביוסמה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
36
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים -וועדת יישום לדו”ח הוועדה לבחינת התועלת הכלכלית של אנרגיות מתחדשות
תמונת מצב עדכנית
לא הוקמה ועדת יישום ולא התקיים מעקב אחר יישום דו"ח נועדה לבחינת התועלת הכלכלית של אנרגיות מתחדשות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
37
מרכיב ההחלטה
הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים -בחינת תעריפים ע”י רשות החשמל תעריפים לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות ללא כפיפות לממשלה.
תמונת מצב עדכנית
מאחר וועדת היישום לא הוקמה, לא הוצאו דוחות עיתיים לקביעת התעריפים
סטטוס היישום
יושם יושם
38
מרכיב ההחלטה
קידום טכנולוגיות מתחדשות - קביעת העלויות והתועלות המשקיות משימוש באנרגיות מת/חדשות: בחינת הסדרתן של טכנולוגיות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות אשר תועלתן המשקית גבוהה מעלותן בידי רשות החשמל. קביעת העלויות והתועלות המשקיות תקבע על ידי צוות בינמשרדי, ללא תלות בעבודתה של רשות החשמל
תמונת מצב עדכנית
הצוות הבינמשרדי התכנס ופרסם דו"ח בנושא אך החלטה 2117 מאוקטובר 2014 עיקרה את המלצותיו מתוכן כי לא אומצו מסקנותיו
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר