קליטת עובדי קבלן כעובדים מן המניין בהמשך למסמך ההבנות שנחתם בין ההסתדרות לבין משרד האוצר ביולי 2015

מה הוחלט?

כחלק מהמאמצים להקטין את היקף ההעסקה הקבלנית במשק בכלל, ובמגזר הציבורי בפרט, חתמו ההסתדרות ומשרד האוצר ביולי 2015 על מסמך הבנות, לפיו יקלטו בהעסקה ישירה כ-15,000 עובדי קבלן במגזר הציבורי.

בין העובדים שנכללו בהסכם: עובדי קרנות מחקרים במקצועות הפרא-רפואיים, אחיות בתי ספר, עובדי ניקיון בבתי החולים הממשלתיים, סייעות מתוקצבות, עובדים סוציאליים ברשויות מקומיות ועובדים סוציאליים המועסקים דרך קרנות המחקר, עובדים של מוקדי הקליטה ליוצאי אתיופיה, עובדי מרכז המידע בשירות התעסוקה והמשפטנים ביחידת האפוטרופוס הכללי.

מה קורה עם זה?

נכון אוגוסט 2017,  נראה שיישום ההסכם הוא עניין מורכב הרבה יותר ממה שניתן היה לשער כאשר נחתם. דו"ח המעקב מצא כי משרדי הממשלה לא ממהרים להקצות משאבים כדי לבצע ביעילות את עבודת התשתית הנדרשת, על מנת למפות ולהבין מה בדיוק צריך לעשות, וכיצד ניתן ליישם כל סעיף וסעיף. נמצא כי גם רשויות מקומיות רבות לא מצטיינות ביישום ההסכם.
עם זאת, בצד גרירת הרגליים יש גם לא מעט הישגים, בהם קליטת 1,800 עובדי ניקיון בהעסקה ישירה בבתי החולים. קליטת כ־5,000 עובדים בבתי החולים הממשלתיים מתוכננת בשנה הנוכחית ובשנה הבאה. עובדים נוספים שנקלטו כעובדי מדינה הם - 88 העובדים של מוקדי הקליטה ליוצאי אתיופיה, ו-22 עובדי מוקד השירות הטלפוני של שירות התעסוקה, חלקם בעלי מוגבלויות. כן שופרו התנאים של המורים בתוכנית קרב שבה מועסקים 2,300 מורים ומדריכים שמעבירים שיעורים בתי הספר.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
העסקה ישירה במגזר הציבורי
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
20/07/2015
החלטה מסמך הבנות בין ההסתדרות למשרד האוצר
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תקנון התקנים הנדרשים לצורך קליטה והעסקה ישירה ברשויות המקומיות של סייעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך במהלך 2016.
תמונת מצב עדכנית
על אף "רפורמת הסייעת השנייה" בגני טרום-טרום חובה ששיפרה את קליטת הסייעות ברשויות, סייעות רבות עדיין מועסקות בהעסקה קבלנית.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
הפעלת המוקד הטלפוני של שירות התעסוקה בהעסקה ישירה באמצעות סטודנטים ואנשים עם מוגבלויות ב-2016.
תמונת מצב עדכנית
הוקצו תקנים והמוקד פועל.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
העסקה ישירה של עובדי ”כתף אל כתף” במשרד המשפטים.
תמונת מצב עדכנית
הוקצו כ-100 תקנים שטרם אוישו ועברה החלטת ממשלה בינואר 2017 להעסקת העובדים בפטור ממכרז. נכון ליולי 2017, פעימה ראשונה וקטנה יחסית של עובדים אלה נקלטו, היתר בתהליך.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות ממשלתי ליישום מסמך העקרונות מפברואר 2012 בעניין ”עובדי כתף אל כתף”.
תמונת מצב עדכנית
לא הוקם צוות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
שיפור תנאים ומעבר להעסקה ישירה של עובדי קרן קרב.
תמונת מצב עדכנית
ניתנה תוספת תקציבית של 100 מלש"ח. העובדים הועברו להעסקה מלאה של 12 חודשים וקיבלו תנאים סוציאליים בינואר 2017. היתה חריגה מהמועדים שנקבעו במסמך.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
החלת העסקה רציפה במשך 12 חודשים בשנה של עובדי שמירה במוסדות חינוך שבבעלות המדינה החל ממרץ 2016.
תמונת מצב עדכנית
העובדים מועסקים במשך 12 חודשים בשכר מלא, והופסק נוהג הפיטורים בחגים ובחודשי הקיץ. עדיין קיימים פערים בפיקוח ואכיפה.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
החלת העסקה רציפה במשך 12 חודשים בשנה של עובדי ניקיון במוסדות חינוך שבבעלות המדינה החל ממרץ 2016.
תמונת מצב עדכנית
העובדים עדיין מפוטרים בקיץ ובחגים ולא מסתמן פתרון בשל הנוהג של הרשויות המקומיות לקחת אליהן את התקציב שמקצה משרד החינוך לחודשי הקיץ. הדבר נכון גם בקיץ 2017.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
העסקה ישירה ברשויות המקומיות של עובדי מוקדי קליטה ליוצאי אתיופיה.
תמונת מצב עדכנית
בדצמבר 2016 עברו 88 עובדים למתכונת של העסקה ישירה.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
העברת 375 אחיות בריאות התלמיד להעסקה ישירה.
תמונת מצב עדכנית
ביולי 2016 האריך משרד הבריאות ב-4 שנים את החוזה עם חברות הקבלן.ישנה העסקה ישירה רק במחוז צפון.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
10
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק חובת המכרזים כך שקבלן שירות שקיבל ציון נמוך בשל הפרת זכויות עובדים לא יוכל לגשת למכרזים של המדינה.
תמונת מצב עדכנית
החוק לא תוקן. נמצא בלשכה המשפטית של משרד האוצר כמה חודשים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
קליטת 762 עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות (שהמדינה משתתפת בהעסקתם) במהלך 2016.
תמונת מצב עדכנית
טרם נעשה מיפוי של משרד הרווחה ולא התקבלו ההחלטות לגבי הרשויות שבהן ייקלטו העובדים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
12
מרכיב ההחלטה
מתן 300 תקנים לרשויות המקומיות לשם קליטת עובדים סוציאליים (שהרשויות מממנות את העסקתם).
תמונת מצב עדכנית
סעיף זה מתבסס על השלמת המהלך של קליטת העובדים (שכן מודל הקליטה והמיפוי יותאם לעו"סים שמועסקים על ידי הרשויות בלבד). כרגע הוראות ההסכם לא יצאו אל הפועל וממתינות להשלמת הקליטה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
יוצא צו הרחבה שיחול על העובדים הסוציאליים המתוקצבים בשכר העיריות ושהעסקתם נדרשת בהתאם למכרז ממשלה.
תמונת מצב עדכנית
הנוסח גובש ונחתם על ידי שר העבודה ורווחה בפברואר 2017. אך נכון לינואר 2018 ניתנו הטבות השכר רק לעובדים סוציאליים בארגונים המספקים שירותים למשרד הרווחה, ולא לאלו המספקים שירותים למשרד הבריאות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
תוספת של 150 תקני עובדים סוציאליים לתגבור רשויות מוחלשות (בחלוקה ולפי אמות מידה).
תמונת מצב עדכנית
יושם עקרונית אך נעשתה חלוקה שרירותית לפיה כל רשות קיבלה עוד שני תקנים.
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
קליטת עובדי הניקיון ועובדי תאגידי הבוקר המועסקים בבתי החולים ממשלתיים, והעברתם להעסקה ישירה.
תמונת מצב עדכנית
ב-2016 נקלטו 1,500 עובדי ניקיון והקליטה נמשכת בשנת 2017. בכל הנוגע לעובדי הבוקר - באוגוסט 2016 עברה החלטת ממשלה בנושא אך פרט לעשרות עוד לא החלה קליטת עובדי התאגידים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר