הקמת מפעל ייצור אמוניה במישור רותם

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קבעה להקים מפעל לייצור אמוניה באזור מישור רותם שבנגב, במהירות האפשרית, במטרה ליצור חלופה למיכל האמוניה הקיים במפרץ חיפה, החל משנת 2017, אך מבלי לפגוע בהבטחת אספקה שוטפת של אמוניה לכלל צורכי המשק בכל עת. החלטה כוללת הקמת צוות היגוי בין-משרדי, בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות נציגי משרד הכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת העורף, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל. בהחלטה נקבע כי על הצוות לפרסם מכרז קרקע עד לסוף 2013 ולהביא לחתימת חוזה פיתוח עם היזם לא יאוחר מ-15.9.15. ההחלטה נקבעה כבעלת עדיפות לאומית, ומתוך כך ידווח השר להגנת הסביבה ידווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקטים ולהקים ועדת חסמים בראשות מנכ"ל ראש הממשלה במקרה הצורך.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2016, החלטת הממשלה איננה מיושמת. על אף הקמת צוות ההיגוי לטובת ההחלטה, דיווחים של השר להגנת הסביבה לממשלה בנושא וליווי אגף תכנון בקרה ופיקוח במשרד ראש הממשלה, יש עיכוב ניכר, של למעלה משנתיים, בהוצאת המכרז להחכרה של קרקע באזור התעשייה מישור רותם בנגב. עיכוב זה הוביל לדחייה של הפרויקט כולו, ולכך שטרם נחתם חוזה עם יזם להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי. המכרז התפרסם בינואר 2016 וטרם הסתיים. ביוני 2016 פרסם המשרד חבילת סיוע לעידוד כדאיות המכרז על רקע עלויות הגז הטבעי. בנובמבר 2016, לאחר שאף חברה לא ניגשה למכרז האמור (כלל לא הוגשו הצעות עד למועד האחרון להשתתפות במכרז- 14.11.16), הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הממשלה תדון בחלופות השונות ותעדכן את הציבור.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
העברת מפעל האמוניה מחיפה לנגב
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
10/06/2013
החלטה 766
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הפנים
משרד התשתיות הלאומיות
משרד לביטחון פנים
משרד להגנת הסביבה
רשות מקרקעי ישראל
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
במידת הצורך, הקמת וועדת חסמים בראשות מנכ”ל משרד רה”מ
תמונת מצב עדכנית
לא הוקמה ועדה ייחודית להסרת חסמים במשרד רה"מ אך ניתן ליווי ע"י אגף פנים תכנון ופיקוח במשרד ראש הממשלה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
השר להגנת הסביבה ידווח לממשלה אחת לחצי שנה על יישומה
תמונת מצב עדכנית
השר עקב אחר יישום ההחלטה ודיווח על ההתפתחויות והקשיים למשרד ראש הממשלה
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
פרסום מכרז עד סוף שנת 2013 להחכרה של קרקע מתאימה באזור התעשייה מישור רותם בנגב, המיועדת להקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי
תמונת מצב עדכנית
במהלך חודש נובמבר 2015 המשרד להגנת הסביבה פירסם את החוזה, אך הוא לא כלל את מכרז הקרקע. בינואר 2016 פורסם המכרז אך הוא לא הסתיים. ביוני 2016 פרסם המשרד חבילת סיוע לעידוד כדאיות המכרז על רקע עלויות הגז הטבעי. בפועל, אף חברה לא ניגשה למכרז נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
חתימה על חוזה פיתוח עם החברה הזוכה עד ליום 15.9.2013
תמונת מצב עדכנית
לא התקבלו הצעות במכרז. לא נחתם חוזה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות היגוי בין משרדי בראשות מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם והתכנס 4 פעמים
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר