העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מנחה את כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לאפשר לאזרחים לפנות אליהם ולשלוח מסמכים  באמצעות כלי דיגיטלי כחלופה לפקסימיליה, ומורה למשרדי הממשלה לפרסם תוך 90 יום את פרטי הכלי הדיגיטלי. בנוסף, יש למנות גורם אחראי ליישום ההחלטה בכל אחד ממשרדי הממשלה. כמו כן מבקשת ההחלטה לקדם את יישומה גם בדריקטוריונים של תאגידים ממשלתיים ובמשטרת ישראל.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאוקטובר 2017 מצאנו כי מרבית הגורמים הביורוקרטיים העמידו לרשות הציבור כתובות מייל (22 מתוך 32 גורמים שנבדקו), ומיעוטם בחר ליצור טפסים מקוונים לפנייה דרך אתר אינטרנט. גם הסעיף שמורה לכל משרד למנות עובד שיהיה אחרי על יישום ההחלטה – בוצע. מצאנו גם שמרבית התאגידים הציבוריים אכן בחרו לאפשר יצירת קשר בערוץ דיגיטלי, ומהבדיקה שערכנו התברר שגם רשויות מקומיות רבות התקדמו לשלב המענה הדיגיטלי, חלקן גם בפייסבוק. גם הסעיף שעוסק ביישום ההחלטה בפניות של הציבור אל משטרת ישראל – יושם. אתר המשטרה הונגש ואפשר להגיש דרכו תלונה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
הממשלה נפרדת מהפקס
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
17/01/2016
החלטה 1008
משרדים אחראיים:
משרד לשוויון חברתי
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת ערוצים דיגיטליים לפניית האזרח אל שירותי הממשל, בכל עניין שבו מתאפשרת פנייה באמצעות פקס.
תמונת מצב עדכנית
רוב הרשויות בחרו לספק תיבות לפנייה אזרחית בדוא"ל, והיתר מאפשרות פנייה באמצעות טופס מקוון באתר אינטרנט. עם זאת, לא כל השירותים שניתן לקבל בפקס מסופקים באותן כתובות מייל.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
פרסום ערוצי ההתקשרות החדשים לצד כל פרסום של פקס לשירותי האזרח תוך שלושה חודשים וכן באתר האחוד.
תמונת מצב עדכנית
הערוצים הדיגיטליים השונים – תיבות לפנייה במייל או טפסים מקוונים באתרי הרשויות – מפורטים באתרי השירותים ורוכזו גם באתר האחוד gov.il.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת גורם מנהלתי בכל רשות/יחידה כאיש קשר לצורך יישום ההחלטה.
תמונת מצב עדכנית
בוצע בהתאם להנחיית ראש רשות התקשוב הממשלתי מה-17.2.2016
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
בחינת יישום ההחלטה בקרב התאגידים הממשלתיים והחברות הממשלתיות
תמונת מצב עדכנית
נמצא כי רובן המכריע של החברות הממשלתיות מחזיקות בפלטפורמה דיגיטלית לפניות הציבור.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
בחינת יישום ההחלטה בקרב הרשויות המקומיות
תמונת מצב עדכנית
בהתאם לחוק, כל העיריות מתחזקות אתרי אינטרנט דרכם יכול הציבור לפנות בערוצים דיגיטליים.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
יישום ההחלטה גם במשטרת ישראל, בתוך חצי שנה מקבלתה,.
תמונת מצב עדכנית
אתר המשטרה הונגש.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
גיבוש המלצות בדבר האפשרויות למתן מענה לפניות האזרחים באותו ערוץ דיגיטלי דרכו נעשו הפניות
תמונת מצב עדכנית
ההמלצות גובשו והוגשו באיחור בחודש ספטמבר 2016.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר