הממשלה החליטה להילחם בהדרת נשים - האם היא גם יישמה | המרכז להעצמת האזרח

הממשלה החליטה להילחם בהדרת נשים - האם היא גם יישמה

דו"ח מוניטור שעקב אחר החלטת ממשלה 1526 חשף את הסעיף שמשרד הפנים עדיין לא מיישם

06/10/2017
 

האזינו למנכ"לית המרכז, עינת פישר-לאלו, מסבירה ליעל דן בתוכנית "עושים צהרים" על הסעיף שלא יושם בהחלטת הממשלה נגד הדרת נשים:

פעם, בשנת 2014, הממשלה הבטיחה להילחם בהדרת הנשים.
היא אפילו התחייבה לכך רשמית בהחלטת הממשלה 1526 שקבעה כי "תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי היא תופעה חמורה... המחייבת פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה״.

סעיף 3א לאותה ההחלטה הטיל על משרדי הממשלה לבצע פעולות קונקרטיות. על משרד הפנים הוטל לפרסם שני חוזרי מנכ״ל - האחד שינחה את הרשויות המקומיות לאסור פרסום של שילוט הדורש לבוש צנוע או המנחה נשים לעבור לצדו השני של הכביש - והשני שיאסור על הסדרי ישיבה נפרדים לנשים וגברים בטקסים ובאירועים ממלכתיים מטעם המדינה או הרשויות.

ומה קרה בפועל ? שלוש וחצי שנים עברו והחוזרים של משרד הפנים - שאמורים היו למנוע הפליה והדרה בחיי היום יום של כולנו - מעולם לא יצאו.

ממשרד הפנים נמסר כי הנושא עדיין ממתין על שולחנו של השר דרעי.

 

החלטת ממשלה יישום מדיניות שלטון מקומי