הממשלה הבטיחה להקים בתי קולנוע בנגב - ולא קיימה | המרכז להעצמת האזרח
הממשלה הבטיחה להקים בתי קולנוע בנגב - ולא קיימה

הממשלה הבטיחה להקים בתי קולנוע בנגב - ולא קיימה

תרבות בפריפריה או הבטחות כמו חול

13/12/2017
 

 

זאת היתה הבטחה מהסרטים – הממשלה הבטיחה לשפץ מבני ציבור בדרום הארץ ולהפוך אותם לבתי קולנוע, במטרה לעודד את תרבות הפנאי. ההבטחה הזאת ניתנה ב-2014 במסגרת תוכנית רב שנתית לפיתוח הנגב, וקבעה כי המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה 900 אלף שקל באותה שנה, ובנוסף גם מפעל הפיס יעביר לכך תקציב משלו.
בדקנו מה קרה עם ההבטחה ומצאנו ששום בית קולנוע לא נפתח בנגב בעקבותיה. עד היום.
ולביורוקרטיה בהרחבה: המעקב שלנו אחרי גלגולה של ההחלטה מעלה כי המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בשיתוף מפעל הפיס הוציאו קול קורא לשיפוץ מבני ציבור, במסגרתו נקבע שכל רשות שיש לה מבנה ומעוניינת להסב אותו לבית קולנוע, תקבל את תמיכת מפעל הפיס. אך לא היתה היענות לקול הקורא.
לאור חוסר ההיענות החליטו במשרד על ערוץ פעולה אחר – הם התקשרו עם יועץ חיצוני. אלא שהיועץ המומחה שנבחר - פרש. הזמן המשיך לחלוף עד שבראשית 2017 נערך המשרד לפיתוח הנגב הגליל להקצאת הכספים מחדש, אך בהמשך השנה החליט למשוך ידיו מהפעילות. נמסר לנו שמפעל הפיס מוסיף לקדם את יישום ההחלטה באופן עצמאי בשיתוף משרד התרבות. אבל בשורה התחתונה, בשל קשיי התקשרות, לא הוקצו 900 אלף השקלים להכשרת מבנים לבתי קולנוע כבר יותר משלוש שנים.
בקיצור, רשמנו לפנינו עוד החלטה חשובה שלא קרה איתה כלום. הגיע הזמן לצאת מהסרט ולהתחיל גם לבצע. כי הבטחות צריך לקיים. אנחנו נמשיך לעקוב - עד שיהיה האפי אנד.

היכנסו לאתר המעקב שלנו אחרי ביצוע ההבטחות הממשלתיות לתושבי הנגב

החלטת ממשלה יישום מדיניות שלטון מקומי