סיכום 2017: במה עסקה הממשלה | המרכז להעצמת האזרח

סיכום 2017: במה עסקה הממשלה

הרבה דיור והסברה - פחות חינוך ורווחה, קידום נשים, צעירים ואזרחים ותיקים

31/12/2017
 

בשנת 2017 קיבלה הממשלה מאות החלטות. קראנו אותן, וחזרנו כדי לספר מה היו סדרי העדיפויות שלה.

מתוך החלטות אלו, 333 החלטות (כמעט 44%) התקבלו בנושאי חקיקה (בעיקר בעניין החלטות ועדת השרים לחקיקה) ו- 186 (כ-24%) החלטות התקבלו בנושאים מנהלתיים (אישור מינויים, נסיעות שרים, סמכויות משרדים ושרים וכו').


בנושאים המהותיים והביצועיים, הובילו את ההחלטות תחום הדיור והנדל"ן עם 44 החלטות (קרוב ל-6% מההחלטות, תחום החוץ ההסברה והתפוצות עם 20 החלטות (2.6%), תחום הפנים והשלטון המקומי עם 17 החלטות (2.2%), תחום התעשייה המסחר והמשק עם 15 החלטות (2%) ותחום התרבות עם 14 החלטות (1.8%).


בתחתית הטבלה מצויים תחומי מיעוטים ונשים, שבכל אחד מהם התקבלו 3 החלטות, תחומי חקלאות, תקשורת ואזרחים ותיקים, בהן קיבלה הממשלה שתי החלטות ממשלה ותחומי הצעירים, הספורט וקליטת העלייה, בהם קיבלה הממשלה החלטה אחת בלבד השנה.


נתונים נוספים:


41 החלטות (5.4%) אישרו אמנות והסכמים בינ"ל בתחומים המשרדים השונים
17 החלטות התקבלו בנושאים סמכויות המשרדים ותפקידי השרים
9 החלטות התקבלו בנושאי פטור ממכרז
8 החלטות התקבלו בנושא אישור גיוס תרומות למשרדים השונים
13 החלטות בדבר נסיעת ראש הממשלה לחו"ל

 

לסיכום החלטות הממשלה

צילום ישיבת הממשלה: לע"מ

 

ממשלה החלטת ממשלה