ארנונה על מבני מגורים שאינם בשימוש - הוראת שעה ל-5 שנים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת להאריך בחמש שנים את הוראת השעה המאפשרת לרשויות לגבות ארנונה כפולה על דירות ריקות (הוראת שעה מ-2013 שתוקפה פג ב-בסוף 2016), וזאת במטרה להמשיך ולהילחם בתופעת הדירות הריקות ולהגדיל את היצע הדירות למגורים.

ההחלטה מטילה על שר האוצר ועל שר הפנים את הסמכות להאריך את הוראת השעה בחמש שנים נוספות ולתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות מקומיות), תשס"ז-2007, כך שרשות מקומית תוכל להמשיך ולגבות כפל ארנונה על דירות שאינן בשימוש.

 

הדו"ח נכתב ע"י מאיה זבולון, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2018, ההחלטה לא יושמה. המשמעות הינה כי כמעט שנתיים מאז התקבלה ההחלטה – לא קיימת כיום סמכות לגבות ארנונה מוגדלת על דירות ריקות (וככל הנראה לא ניתן יהיה גם לגבות את המס המוגדל רטרואקטיבית – כך שלא ניתן יהיה לגבות כלל על כל שנת 2017).
הסיבה הרשמית לעיכוב באישור התקנות הינה בנוסחן הקיים ובקשה של שר הפנים  לחדד את הקריטריונים שנקבעו בהן להגדרתי דירת רפאים: צריכת החשמל והמים. נכון להיום, קיימת בעייתיות רבה בהגדרת דירה ריקה ע"פ קריטריונים אלו ובנגישות הרשויות למידע הרלוונטי והתנהלות הרשויות בעניין זה אינה אחידה (כל רשות פועלת ע"פ שיקול דעתה).
חשוב לציין, כי על אף הערכות כי בישראל קיימות עשרות אלפי דירות ריקות (ועדת טרכטנברג העריכה כי קיימות כמעט 47,000 דירות כאלו והלמ"ס מדבר על מעל 53,000 דירות) – בשנים 2015 ו-2016, בהן הופעלו התקנות (ובשל הבעייתיות בנוסח הקיים), נגבתה ארנונה מוגדלת מכ-3,000 דירות בלבד.

על אף האמור, טיוטת התקנות שפורסמה בנובמבר 2017, מראה כי הכוונה הינה לפרסם את התקנות ללא שינוי הנוסח וללא תיקון הבעייתיות הקיימת בו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
הכפלת הארנונה על דירות רפאים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
25/07/2016
החלטה 1827
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
מוטל על שר האוצר ועל שר הפנים לתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות מקומיות), תשס”ז-2007, לפיהן מועצה תהיה רשאית לקבוע סוג נכס של מבנה מגורים שאינו בשימוש שלגביו תוטל ארנונה גם לאחר שנת הכספים 2016, בהוראת שעה ל-5 שנים נוספות.
תמונת מצב עדכנית
שר הפנים, אריה דרעי, אישר לחדש את הוראת השעה רק בתאריך 15.6.2017.טיוטת התקנות פורסמה ע"י משרד הפנים בתאריך 26.11.2017 וטרם הועברה לאישור ועדת הכספים. התקנות החדשות לא יחולו רטרואקטיבית על שנת 2017.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר