הגברת התחרות והיעילות בכרטיסי חיוב

מה הוחלט?

על מנת להילחם בהון השחור, ולהפחית את יוקר המחייה בישראל, מניחה ההחלטה את התשתית הסטטוטורית להטמעה של כרטיס חיוב מידי (דביט) בשוק כרטיסי החיוב. ההחלטה מורכבת משלושה נדבכים: יצירת מוצר מדף בצורת כרטיס דביט ע" הבנקים, אימון תקן חדש בכלל הכספומטים ומסופי החיוב לצורך חיוב דביט וקביעת עמלות לדביט.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטה זו יושמה באופן מלא. ההנחיות ניתנו ע"י המפקח על הבנקים והעמלות נקבעו ע"י נגידת בנק ישראל. עד תם 2016 צריכים כל הבנקים להציע ללקוחתיהם כרטיסי חיוב מיידים (דביט). נכון להיום, רק בנק פועלים מציע ללקוחותיו דביט.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
הכנת השוק לכרטיסי דביט
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
10/04/2014
החלטה 1551
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
יצירת מוצר מדף בצורת כרטיס חיוב מידי (דביט) בכלל הבנקים תחת אכיפת המפקח על הבנקים.
תמונת מצב עדכנית
התנאים ליצירת מוצר מדף קיימים. נקבע כי עד תם 2016 צריכים כל הבנקים להציע ללקוחות כרטיסי דביט. נכון להיום בבנק פועלים קיים מוצר חיוב מידי, כאשר יתר הבנקים נמצאים בתהליכי הטמעה והפצה.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
אימוץ תקן EMV לצורך מתן פתרון לחיוב באמצעות כרטיס הדביט.
תמונת מצב עדכנית
נקבעו הוראות מסדירות ובתוך כך ישנה המלצה לתת בעתיד תמריצים על מנת לעודד אזרחים לעבור לתקן החדש.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הוצאת תזכיר חוק לצורך הסמכת הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע עמלות סליקה ועמלות צולבות עבור כרטיסי חיוב מידי.
תמונת מצב עדכנית
פורסם תזכיר חוק ונקבעה עמלה צולבת נמוכה יותר מהעמלה הצולבת הממוצעת.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר