הטמעת שירותי מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4174 מיום 5.10.2018 עוסקת במוקדי הקליטה מסייעים לעולים מאתיופיה להשתלב בארץ ומהווים גוף מקצועי, אשר לוקח חלק בפעילויות ופרויקטים שונים הנוגעים לקהילת יוצאי אתיופיה. מוקדי הקליטה פרוסים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ והעובדים במוקדי הקליטה הללו הועסקו כ"עובדי קבלן" ברשויות המקומיות.

 

בשנת 2018 , לאור הרצון להעצים את יכולתן של הרשויות המקומיות להעניק שירותים בתחומי החינוך והחברה ליוצאי אתיופיה, התקבלה החלטה 4174.

 

ההחלטה קבעה, כי משרד החינוך יפעל לטובת תקנון המשרות של העובדים במוקדי הקליטה וכן יקיים הכשרה לשם קליטתם המיטבית של העובדים בתפקידים בתחומי החינוך, הנוער והקהילה.

 

נכתב על ידי התחקירנית עדי גליקסמן ובהנחיית עינת קורן ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

למרות יישום של מרבית מסעיפי ההחלטה,החלטת הממשלה 4174 מיום 5.10.2018 מיושת באופן חלקי.

מתוך 5 סעיפי יישום 2(40%) יושמו באופן מלא ו־ 3 באופן חלקי (60%)

ניתן לייחס את היישום החלקי לגורמים הבאים:

 

חסם כוח אדם: עם קבלת ההחלטה, נדרשה בדיקה מחודשת של שכר העובדים ועבודת התאמה. תהליך
קביעת השכר של העובדים בו מעורבים מספר גורמים, טרם הגיע לסיומו.

 

עבודת הרשויות המקומיות: עבודת הטמעת העובדים נעשתה ב־ 26 רשויות שונות. ישנן רשויות בהן
ההטמעה כבר בוצעה בצורה מלאה, רשויות הנמצאות במכרז עבור התפקיד, ורשויות בהן התהליך מתעכב
עקב מו"מ בעירייה על מתווה ההטמעה הרשותי.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הטמעת שירותי מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
05/10/2018
החלטה 4174
משרדים אחראיים:
משרד החינוך
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תקצוב שכר העובדים במוקדי הקליטה לאחר ההטמעה ברשויות המקומיות
תמונת מצב עדכנית
משרד החינוך מתקצב את כלל המשרות ופועל בשיתוף עם השלטון המקומי
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הגדרת שכר העובדים במוקדי הקליטה לאחר ההטמעה ברשויות המקומיות
תמונת מצב עדכנית
הגדרת השכר לעובדים טרם הסתיימה ונמצאת בתהליכי בנייה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
פירוט הרשויות המקומיות בהן צפויים להיקלט העובדים במוקדי הקליטה
תמונת מצב עדכנית
בכל 26 הרשויות המקומיות המפורטות במסגרת ההחלטה מועסקים עובדים במוקדיהקליטה
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר