יישום החלטת הממשלה למתן הטבות לחיילי מילואים - 2016

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 1447, שהתקבלה במאי 2016, עוסקת בהרחבת ההטבות הניתנות לאנשי המילואים, בין השאר בארנונה, במשכנתאות ובמוסדות להשכלה גבוהה. בהתאם להחלטת הממשלה התכנסה בדצמבר 2016 ועדת המנכ"לים ובעקבותיה ועדת השרים לענייני מילואים שבה אושר סל הטבות משמעותיות לחיילי מילואים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2017, יותר משנה אחרי שהתקבלה ההחלטה – מתברר שמרבית המרכיבים בה לא בוצעו, ועיקר ההטבות שהיו אמורות להינתן לחיילי המילואים לא ניתנו, כולל מתן הנחה בארנונה והקלות לסטודנטים. 

תהליך בחינת הפטורים מאגרה ברישום משכנתא בדירה ראשונה, אגרות לפי תקנות רואי החשבון, מאגרות סיוע משפטי ומאגרות הסנגוריה הציבורית, הושלם בתם הרבעון השני של שנת 2017, אך הפטורים צפויים להינתן רק בשנת 2018. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הטבות לחיילי מילואים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
08/05/2016
החלטה 1447
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד הבינוי והשיכון
משרד החינוך
משרד המשפטים
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת מנכ״לים לטיפול בחיילי מילואים
תמונת מצב עדכנית
הועדה התכנסה בחודש דצמבר 2016. בעקבותיה התכנסה ועדת השרים לענייני מילואים, ומסקנותיהן של הועדות קיבלו תוקף בהחלטת ממשלה 2607 באפריל 2017.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הארכת תקופת הסיוע מהקרן לקליטת החייל המשוחרר מחמש לעשר שנים
תמונת מצב עדכנית
ביולי 2017 נכנס לתוקפו תיקון לחוק לקליטת חיילים משוחררים המאריך את תקופת הסיוע מהקרן עבור חיילי מילואים
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הנחה בארנונה בגובה 5% לחייל מילואים פעיל
תמונת מצב עדכנית
הנושא נמצא בבדיקה פנימית במשרד הפנים. הנושא חזר ועלה בהחלטת ממשלה נוספת באפריל 2017
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
בחינת התאמות בלימודים לסטודנטים שגויסו לשירות מילואים במצב חירום או במצבים מיוחדים
תמונת מצב עדכנית
התקיימו דיונים אך הנושא לא הוכרע ונכלל בהחלטת ממשלה חדשה בנושא
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
הגדלת מלגת הפר״ח לחיילי מילואים פעילים
תמונת מצב עדכנית
המלגה הוגדלה
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
בחינת פטור מתשלום אגרות ותשלומים, באחריות משרד המשפטים: רישום משכנתא בגין דירה ראשונה, פטור מתשלום אגרות לפי תקנות רואי החשבון, פטור מאגרות סיוע משפטי, פטור מאגרות הסנגוריה הציבורית.
תמונת מצב עדכנית
הבחינה התעכבה בשל עיכוב בהעברת מידע ממשרד הביטחון למשרד במשפטים והושלמה ברבעון השני של שנת 2017. ההטבות צפויות להינתן ב-2018.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר