במסגרת ההחלטה להגברת התחרות בשוק התקשורת

מה הוחלט?

באוגוסט 2016 התקבלה החלטת ממשלה ובה מספר פעולות על מנת להגביר את התחרות בשוק התקשורת. סעיף 3 בהחלטה כולל שורה של תיקוני חקיקה על מנת להגביר את התחרות ולהוזיל את השידורי הספורט. תיקוני החקיקה נמצאים באחריות משרד התקשורת וצריכים להיות מאושרים בועדת הכלכלה של הכנסת. 

 

הדו"ח נכתב על ידי ערן רובינשטיין, תחקירן בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון אפריל 2018 לא בוצעו תיקוני החקיקה.

תיקוני החקיקה הובאו לדיון בוועדת הכלכלה בראשית 2017. מאז ועד היום התקיימו מספר דיונים בנושא אך התיקונים טרם אושרו וזאת כיוון שהגורמים השונים טרם הגיעו להסכמה על המתכונת המוסכמת לחוק.
ע"פ משרד התקשורת, השלמת החקיקה, המקודמת ע"י משרד האוצר, מתעכבת בשל עומס על צוותי העבודה הרלוונטיים.

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
הוזלת מחירי ערוצי הספורט
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
08/11/2016
החלטה 1856
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד התקשורת

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר