על בסיס החלטת ממשלה 4188 מיום 14.10.2018

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4188 שהתקבלה ב־ 14.10.2018 נוגעת להגברת בטיחות רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים. החלטה זו מהווה מדיניות ראשונית וחדשה
בנוגע להכשרת הרוכבים, להגברת האכיפה והענישה ולבחינת הקצאות לשיפור התשתיות.

 

הדוח נכתב על ידי איילון ארקינד ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

בחלוף כשנתיים ממועד החלטת הממשלה, דו"ח מעקב זה בוחן את אופן יישום הסעיפים, תוך ניסיון לייצר תמונת
מצב מפורטת לעת הזו. מבחינת ממצאי הדו"ח עולה כי כמחצית מההחלטה יושמה, אך עדיין סעיפים רבים הקשורים לבטיחות הרכיבה מחכים למענה. מתוך 11 סעיפים יישומיים שנבדקו, ארבעה יושמו באופן מלא (36.5%), ארבעה לא יושמו (36.5%) ושלושה יושמו באופן חלקי (27%).

 

 

מניתוח ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

משפטי: מרבית החלטת הממשלה עוסקת בתיקונים לתקנות התעבורה כך שיסדירו את תחום האופניים
החשמליים והגלגינוע. תיקון התקנות בוצע באופן חלקי בלבד, כאשר הסיבות לעיכוב בחקיקה נעוצות הן
בסוגיות מקצועיות והן בסיבות פוליטיות.

 

 

חוסר שיתוף פעולה בין משרדי: מספר סעיפים בהחלטה עוסקים בהקמת צוותים בין משרדיים שתפקידם לבחון היבטים שונים בתחום האופניים החשמליים והקורקינטים. מבדיקת סעיפים אלו עולה, כי אף צוות לא סיים את עבודתו והגיש את מסקנותיו.

 

 

לוחות זמנים: אמנם בהחלטה רשום כי יש ליישמה "ללא דיחוי". עם זאת, לא מפורטים בסעיפי ההחלטה
השונים לוחות זמנים. היעדר לוח זמנים מחייב נחשב כחסם המעכב יישום החלטות ממשלה.

 

 

פורס מז'ור: פיזור הכנסת והיעדר ממשלה מתפקדת הובילו לכך שלא ניתן היה לקדם חלק מתיקוני החקיקה
כפי שעולה בסעיפים ב. 2 ו־ב. 4.

 

מניתוח ההחלטה עולים המאפשר הבא:

 

מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה ברורה: בסעיפים שיושמו ניתן לראות כי המשימות היו מאוד ברורות וכל
גורם מעורב ידע בדיוק מה באחריותו. כך למשל, בפרק של כשירות הרוכב שכלל שלושה סעיפים ובוצע
במלואו: הרלב"ד בשיתוף משרד החינוך היו אחראים על קביעת התכנים וביצוע ההכשרה לרוכבים, רשות
הרישוי הייתה אחראית על הנפקת האישורים ומשרד התחבורה ומשטרת ישראל היו אחראים על הקמת
ממשק מקוון שיבדוק את רישיונות הרוכבים.

 

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הגברת בטיחות הפעלתם של אופניים עם מנוע עזר וקורקינט ממונע
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
14/10/2018
החלטה 4188
משרדים אחראיים:
משרד החינוך
משרד התחבורה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קידום תיקון לפקודת התעבורה בשיתוף משרדי הביטחון פנים והמשפטים, אשר ידחה את גיל הזכאות המינימלי לרישיון נהיגה למי שהורשע בעבירה על כלים חשמליים.
תמונת מצב עדכנית
על פי המידע מאת משרד התחבורה, לאורפיזורה של הכנסת ה־ 20 לא היה ניתן לקדם הצעת חוק זו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
קידום תיקון לתקנות התעבורה בשיתוף משרד המשפטים שיקבע החל מינואר 2019 איסורים כגון: איסור רכיבה למי שאינו בעל רישיון נהיגה ולא עבר מבחן לצורך קבלת הרישיון, נסיעה ללא אפוד בשעות שהוגדרו בתקנות התעבורה, נהיגה בשכרות, ואיסור על שינויהכלים. כמו כן ייקבע כי ניתן לתת קנסות בגין עבירות אלו.
תמונת מצב עדכנית
על פי תיקוני חקיקה שתוקנו בפברואר 2019 , ישנו איסור על כל אדם (כולל יצרן, יבואן אומשווק) לבצע שינויים במבנה אופניים חשמליים באופן שיגרום להם להפסיק לעמוד בתנאים הקבועים בהגדרה של אופניים חשמליים. כמו כן, בתיקוני החקיקה נקבע כי ניתן לרכב רק מגיל 16 לאחר מעבר של המבחן וקיימת חובה על לבישת אפוד זוהר. בנוסף, למשטרת ישראל ישנה הסמכות לקנוס את הרוכבים וזאת לאור מספר קריטריונים.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הגברת האכיפה על ידי תיקון לתקנות התעבורה שיקבע העלאת קנס בגין רכיבה ללא קסדה עלאופניים או קורקינט חשמלי, באופן שיחול גם על אופנועים. בנוסף, יש לתקן את תקנה 132 , כך שתקבע כי החובה על פנסים ומחזירי אור תחול על קורקינטים ממונעים גם כן.
תמונת מצב עדכנית
בתיקוני החקיקה שנכנסו לתוקף ביולי — 2019 נקבעו קנסות בנושאים רבים הקשורים לנהיגה על אופניים עם מנוע וקורקינט. עם זאת, הקנס על נסיעה ללא קסדה לא עלה, ולא בוצע כתוצאה מפיזורה של הכנסת ה־ 20 . תיקון תקנות התעבורה כך שתקנה 123 המחילה חובות להתקנת פנסים ומחזירי אור באופניים תחול גם על קורקינט ממונע בוצע ופורסם ברשומות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
קידום תיקוני חקיקה, שלפיהם פקחים לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,התשע”ו– 2016 יוסמכו לפקח על העוסקים במכירת כלים חשמליים. כמו כן, הפקחים יוכלו לקנוס מוכרים בגין הפרה של התקנות.
תמונת מצב עדכנית
תיקוני החקיקה לא קודמו בשל סוגיות מקצועיות שלא ניתן להן מענה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בהשתתפות משרד הפנים, נציג משרד המשפטים ונציג השלטון המקומי שימנה שר הפנים, שיבחן אפשרויות לסימון ורישום של הכלים החשמליים, וניהול המידע בעניין זה.
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם, אך לא פורסמו תוצרים מאחר והתהליכים לוקחים זמן רב.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות לקידום נתיבים או שבילים לאופניים חשמליים, או גלגינוע המיועדים לכלים חשמליים בלבד, וזאת על ידי צוות בהשתתפות נציגים של המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, משרד הפנים ומשרד האוצר.
תמונת מצב עדכנית
העבודה על הקמת הצוות טרם החלה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בין משרדי שיבחן תשתית משפטית להחרמת או גריטת כלי רכב שאינו נמצא תקיןאו שבעליו הפר את החוק. כמו כן, יש לקדם את הרחבת סמכויות האכיפה של הפקחים המקומיים.
תמונת מצב עדכנית
הקמת הצוות נמצאת כרגע בעבודת מטה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר