דרושים | המרכז להעצמת האזרח
דרושים

דרושים

המרכז להעצמת האזרח מחפש מנהל.ת דיגיטל

היקף הפעילות של מלגאי המוניטור:

  • המלגה בהיקף של 110 שעות המתפרסות על פני שנת הלימודים האקדמית או עד סיום הפרויקט, תוך התאמה ללו"ז סטודנטיאלי והתחשבות יתרה בתקופות מבחנים.
  • מלגאי שישלים את היקף השעות והיקף העבודה הנדרש יזכה למלגה על סך 5000 ₪ בתום שנת הלימודים ובסיום כתיבת הדו"ח או הפרויקט הרלוונטי.
  • במהלך חודש נובמבר 2022 תתקיים הכשרה, בה יינתנו לתחקירנים הידע והרקע על תהליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי וכלים אזרחיים למעקב וניטור אחר עבודת הרשות המבצעת.
  • לאורך השנה יתקיימו הרצאות העשרה של גורמי ממשל וגורמים נוספים, שיתנו לנו את הזווית שלהם ביחס לתהליכי מדיניות והשפעה על התרבות השלטונית בישראל.
  • הפעילות תתקיים במרכז להעצמת האזרח (בניין נזריאן ליד אודיטוריום סמולארש).