מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - אימוץ המלצות ועדת פלמור למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה

מה הוחלט?

ועדת פלמור למאבק בגזענות הינה תוצר של מחאה ציבורית של קהילת יוצאי אתיופיה והוקמה כתוצאה מהחלטת ממשלה 1107 משנת 2016. דו"ח המלצות הוועדה גובש בעבודת מטה משותפת של נציגים בכירים של משרדי הממשלה, פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה ונציגי אקדמיה ומטרתו הייתה מתן מענה מקיף ותשתיתי לגזענות מוסדית המופנית כלפי אזרחים בכלל, וכלפי יוצאי אתיופיה בפרט. מרבית המלצות הדו"ח אומצו בשתי החלטות ממשלה – החלטה  1958 מחודש אוגוסט 2016, בה עוסק דו"ח זה, והחלטה 2254 מדצמבר 2016, העוסקת בהמלצות הנוגעות למשטרה.

החלטת הממשלה 1958 עוסקת במספר רב של משרדי ממשלה וכוללת הנחיות בתחומים שונים, הן לעניין יחידות ופעילות ממשלתית הקיימת מזה זמן רב (תכניות של משרד החינוך, הכשרות למורים, סקרים בקרב עובדי מדינה, פעילות נציבות שוויון זכויות בעבודה), והן לעניין הקמה של יחידות ומנגנונים חדשים (היחידה למיגור הגזענות במשרד המשפטים, דו"חות פעילות עיתיים, מינוי ממונים לנושא במשרדי הממשלה).

 

הדו"ח נכתב על ידי עטר ידין, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

שנתיים מאז התקבלה החלטת הממשלה, ניתן לומר כי חלקים משמעותיים מתוך ההחלטה קודמו בפועל, בדגש על פעילות משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה - גם אם לא בלוחות הזמנים שנקבעו. בתוך כך ניתן לכלול את הקמת היחידה למיגור הגזענות במשרד המשפטים ופעילותה (פרסום דו"ח פעילות שנתי, מתן מענה לתלונות, תכלול החלטת הממשלה, יצירת רשימת מומחים לתקשורת והקמת ועדה ציבורית מייעצת). כך גם רבות מהפעולות שהיו באחריות היועץ המשפטי לממשלה. 

יחד עם זאת, פעולות רבות שנמצאו בתחום האחריות שמחוץ למשרד המשפטים והייעוץ המשפטי לממשלה יושמו באופן חלקי בלבד או לא יושמו כלל – כך רוב הפעילות של משרד החינוך, משרד התרבות וחלקים מפעילותה של נציבות שירות המדינה.

בנוסף, בחלק מן היחידות שהיו קיימות לפני החלטת הממשלה, התקבלה החלטת הממשלה כ"המלצה" בלבד, ולא שינתה את סדרי העדיפויות בתוך היחידות והמשרדים. כך למשל, במשרד החינוך, לא פותחו הכשרות מחייבות למורים בנושא גזענות, לא הוטעמו תכנים בספרי לימוד ומשרד החינוך לא פועל לתמרץ תכנים רב תרבותיים בבתי ספר. בנוסף, גם בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה קשה להצביע על שינויים ברורים ומוגדרים בעקבות המלצות הדו"ח והנחיות החלטת הממשלה.

 

לקריאת דו"ח פלמור בתרגום לערבית

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
דו”ח פלמור
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
01/08/2016
החלטה 1958
משרדים אחראיים:
משרד החינוך
משרד המשפטים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד התקשורת
משרד לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הפקת שידורים יזומים עם מסר למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה
תמונת מצב עדכנית
נעשתה ההתקשרות לביצוע הקמפיין, אך הוא עדיין לא יצא לפועל. לפ"מ צפויה לעלותו לאוויר באוגוסט 2018.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
מינוי ממונה למניעת גזענות בגופים הסטטוטוריים
תמונת מצב עדכנית
ממונה למניעת גזענות- מונה ב-44 מתוך 47 משרדי ממשלה ויחידות סמך
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
נרשמה הודעת השר לביטחון פנים כי נקט צעדים למיגור הגזענות
תמונת מצב עדכנית
רוב המלצות דו"ח פלמור שנוגעות למשטרה אומצו בהחלטת ממשלה 2254 בדצמבר 2016
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
קמת קרן לייזום פרויקטים על-ידי אמנים, יוצרות ויוצרים יוצאי אתיופיה
תמונת מצב עדכנית
לא הוקמה קרן לייזום פרויקטים על ידי אמנים ויוצרים יוצאי אתיופיה. המשרד תומך במיזמים ופרויקטים בדרכים אחרות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת קרן להכשרה ראשונית לכל תחומי האמנויות לעידוד יוצרים יוצאי אתיופיה
תמונת מצב עדכנית
באוגוסט 2017 פורסם מכרז להקמתה של קרן ליוצרים עצמאיים אשר מתוכה יוקצו כספים לטובת יוצרות ויוצרים מהעדה האתיופית. הקרן טרם הוקמה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
הקמת ”חממת קולנוע” לבני ובנות העדה האתיופית
תמונת מצב עדכנית
לא פורסם מכרז להקמת חממת הקולנוע אשר תבטא את קולותיהם הייחודיים של בנות ובני העדה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
תרגום לאמהרית מסמכים רשמיים המוצאים על ידי שירות המבחן לנוער
תמונת מצב עדכנית
מסמכים רלוונטיים מתורגמים לאמהרית בשירות המבחן לנוער
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
תרגום לאמהרית בישיבות בשירות המבחן לנוער
תמונת מצב עדכנית
בשירות המבחן לנוער ישנם שירותי תרגום לשפה האמהרית והטיגרינית, נעשה בהם שימוש בהתאם לצורך
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
עריכת מחקר הבוחן ייצוג מגוון בתקשורת
תמונת מצב עדכנית
מתקיימים מחקרים הם לא מחקרים תקופתיים כפי שנקבע בהחלטה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
תמיכה בשידורים להנכחה ישראלית-אתיופית
תמונת מצב עדכנית
המועצה לשידורי כבלים ולוויין אינה תומכת בשידורים א-מסחריים בעברית, להנכחת החוויה הישראלית-אתיופית
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
הגברת היקף הפעילות של הנציבות לשיווין הזדמנויות בעבודה
תמונת מצב עדכנית
הנציבות מבצעת שורה של פעולות להגברת האכיפה, שיפור היכולות למתן מענה לפניות והנגשה, אך לא ניתן לקבוע בוודאות כי פעולות אלו הן פועל יוצא של החלטת הממשלה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
קיום מכינה למועמדים לשוק העבודה
תמונת מצב עדכנית
מכינות להכשרת מועמדים מתבצעת במסגרת תכנית "למרחק", תכנית הכוון תעסוקתית ליוצאי אתיופיה
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
מפגשים בין מעסיקים למועסקים פוטנציאלים
תמונת מצב עדכנית
הגדלת היוזמות מול מעסיקים מתבצעת במסגרת תכנית "למרחק", תכנית הכוון תעסוקתית ליוצאי אתיופיה
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
מתן עדיפות בחוזים ממשלתיים לספקים המיישמים את עקרון הגיוון התעסוקתי
תמונת מצב עדכנית
נעשתה בחינה והוחלט לפעול לקידום הנושא
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
בחינת הוספת תניה בחוזים ממשלתיים האוסרת התנהגות
תמונת מצב עדכנית
נעשתה בחינה והוחלט כי יפורסמו הוראות בנושא
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
תמרוץ תכנים נגד גזענות במגמות קולנוע ותיאטרון ובאמצעות פרס שר החינוך
תמונת מצב עדכנית
לא קיים תמריץ ליצירות מצטיינות בתחום ההתמודדות עם גזענות בהקשר לקהילת יוצאי אתיופיה אך הפרס ב-2017 ניתן עקב תרומה בנושא.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
17
מרכיב ההחלטה
תמרוץ לתכני רב תרבותיות בבתי ספר
תמונת מצב עדכנית
מרכיב זה בהחלטה לא מומש מאחר ולמשרד החינוך אין משאבים לקדמו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
18
מרכיב ההחלטה
פיתוח מנגנונים לתמרץ בתי ספר לעידוד יצירה של בני נוער, במסגרת לימודיהם בתיכון במגמות קולנוע ותיאטרון
תמונת מצב עדכנית
ערב ההחלטה היו קיימים מנגנונים לפיתוח ועידוד יצירה במגמות קולנוע ותאטרון, באמצעותם ניתן לבקש בקשות. לא קיים תקציב ייעודי
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
19
מרכיב ההחלטה
הגברת השימוש בתכני היסטוריה ומורשת של יהדות אתיופיה ובתכנים על שונות לרבות בצבע עור - בהקשרים חיוביים
תמונת מצב עדכנית
משרד החינוך פעל ליצירת תכנים והקים פלטפורמה אינטרנטית להנגשתם. בנוגע להגברת השימוש בתכנים על שונות, הוחלט כי הבחנה בין קבוצות והתייחסות ספציפית אינה נכונה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
20
מרכיב ההחלטה
הכשרה מחייבת לעובדי הוראה
תמונת מצב עדכנית
לא קיימת הכשרה שיטתית ומחייבת בנושא מניעת גזענות, מטעמי תקציב
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
21
מרכיב ההחלטה
בניית תכניות עבודה שיכללו השתלמויות חובה בנושא שוויוניות וטיפול ומניעת גזענות ואפליה
תמונת מצב עדכנית
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ממשיך לפתח תכניות, מתקיימות השתלמויות למורים אך הן לא בגדר חובה. כמו כן, לא קיימת יחידת חובה לרב תרבותיות ושונות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
22
מרכיב ההחלטה
בחינת דרכים ליצירת עתודת ניהול במערכת החינוך
תמונת מצב עדכנית
משרד החינוך פעל לאיתור מורים יוצאי אתיופיה בעלי פוטנציאל לעתודה ניהולית
סטטוס היישום
יושם יושם
23
מרכיב ההחלטה
חניכה ורשתיות לנקלטים בתחילת דרכם המקצועית
תמונת מצב עדכנית
לא גובשה תכנית חניכה של אוכלוסיות זכאיות קידום
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
24
מרכיב ההחלטה
הקמת מאגר מועמדים יוצאי אתיופיה להשמת אקדמאים בשירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
לא הוקם מאגר
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
25
מרכיב ההחלטה
פרסום דו”ח גיוון תעסוקתי ומדד הכלה במשרדי ממשלה
תמונת מצב עדכנית
לא פורסם דו"ח
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
26
מרכיב ההחלטה
ביצוע סקר אקלים וגיוון במשרדי ממשלה
תמונת מצב עדכנית
לא נערך סקר
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
27
מרכיב ההחלטה
עריכת סדנאות לגיוון תעסוקתי ולמיגור הגזענות למנהלים ועובדים במגזר הציבורי
תמונת מצב עדכנית
נערך כנס אחד בשנת 2017 ואחד בקיץ 2018
סטטוס היישום
יושם יושם
28
מרכיב ההחלטה
מינוי ממונה משרדי למניעת גזענות בכל משרד ממשלתי
תמונת מצב עדכנית
המדיניות שונתה והוחלט למנות ממונים ייעודיים לתחום הגזענות רק ב-19 משרדים גדולים, ביתר התפקיד אוחד עם הממונה על גיוון תעסוקתי. הליך המינוי נמצא בעיצומו, וסה"כ מונו 50 ממוני גיוון תעסוקתי
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
29
מרכיב ההחלטה
בחינת הליכים משמעתיים כלפי בעלי מקצועות רישויים
תמונת מצב עדכנית
נעשית בחינה של הנושא אך היא טרם הסתיימה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
30
מרכיב ההחלטה
בחינת הליכים משמעתיים בשירות המדינה, במשטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר וצה”ל
תמונת מצב עדכנית
הועברה הבהרה בנושא
סטטוס היישום
יושם יושם
31
מרכיב ההחלטה
חידוד נהלים לשימוש בחוק העונשין
תמונת מצב עדכנית
לא בוצע תהליך של חידוד וריענון נהלים לחוק העונשין
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
32
מרכיב ההחלטה
תקצוב החלטת ממשלה 1958
תמונת מצב עדכנית
תקני כוח האדם ופעילות היחידה במשרד המשפטים תוקצבו
סטטוס היישום
יושם יושם
33
מרכיב ההחלטה
העברת מידע מגורמי אכיפה ותביעה למח”ש ולמחלקת משמעת במשטרה
תמונת מצב עדכנית
ההנחייה ניתנה ונכנסה לתוקף בינואר 2018
סטטוס היישום
יושם יושם
34
מרכיב ההחלטה
תרגום לאמהרית של מסמכי מח”ש והפרקליטות
תמונת מצב עדכנית
פרקליטות המדינה פועלת לתרגום תכנים מרכזיים לשפה האמהרית
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
35
מרכיב ההחלטה
מתאם בין משרדי למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער
תמונת מצב עדכנית
התפקיד אויש בנובמבר 2017
סטטוס היישום
יושם יושם
36
מרכיב ההחלטה
הרחבת פיילוט בתי משפט קהילתיים
תמונת מצב עדכנית
הפיילוט הורחב. כיום פועלים שלושה בתי משפט קהילתיים: באר שבע, רמלה ותל אביב
סטטוס היישום
יושם יושם
37
מרכיב ההחלטה
ייצוג על ידי הסיוע המשפטי כך שיבוטל המבחן הכלכלי במקרה של פגיעה בשוויון או הפליה
תמונת מצב עדכנית
הצעת חוק בנושא אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ביוני 2018 וממתינה לאישור בקריאה שנייה ושלישית. החוק עתיד לעלות לאישור במושב החורף של הכנסת שיחל באוקטובר 2018
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
38
מרכיב ההחלטה
ייצוג על-ידי הסנגוריה הציבורית בליווי חשוד המתלונן כי הותקף שלא כדין
תמונת מצב עדכנית
תיקון תקנות הסנגוריה, נכנס לתוקף ב- 14 לינואר 2018
סטטוס היישום
יושם יושם
39
מרכיב ההחלטה
ביטול אגרת בית-משפט בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים
תמונת מצב עדכנית
לא הוכן נוסח לתיקון החוק
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
40
מרכיב ההחלטה
הקמת מועצה ציבורית לצד יחידת התיאום הממשלתית
תמונת מצב עדכנית
הוקמה בדצמבר 2017
סטטוס היישום
יושם יושם
41
מרכיב ההחלטה
דיווח שנתי לוועדת השרים על עמידה במדדים
תמונת מצב עדכנית
מתקיים דיווח שוטף לוועדת השרים
סטטוס היישום
יושם יושם
42
מרכיב ההחלטה
הגשת המלצות לצעדים נוספים בתום שלוש שנים ליישום התכנית
תמונת מצב עדכנית
ליישום עתידי
43
מרכיב ההחלטה
יצירת רשימה לגיוון המומחים המופיעים בתקשורת
תמונת מצב עדכנית
רשימת מומחים יוצאי העדה האתיופית ("TOPLIST"), מופעלת ע"י עמותת "אנו" בהתקשרות עם משרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם יושם
44
מרכיב ההחלטה
דו”ח פעילות שנתי של היחידה למיגור הגזענות
תמונת מצב עדכנית
דו"ח מקיף פורסם במרץ 2018
סטטוס היישום
יושם יושם
45
מרכיב ההחלטה
טיפול בתלונות בנושא גזענות
תמונת מצב עדכנית
קיימת פלטפורמה לדיווח על גזענות ואפליה במשרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם יושם
46
מרכיב ההחלטה
הקמת יחידת תיאום למאבק בגזענות
תמונת מצב עדכנית
הוקמה בפברואר 2017 במשרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר