דו”ח ועדת מגידור

דו”ח ועדת מגידור

דו"ח ועדת מגידור לבחינת מבנה הממשל שהוגש בשנת 2007 לנשיא המדינה.