דו”ח מיוחד: שבע שנים למחאה החברתית | המרכז להעצמת האזרח
דו”ח מיוחד: שבע שנים למחאה החברתית

דו”ח מיוחד: שבע שנים למחאה החברתית

דו”ח מיוחד: שבע שנים למחאה החברתית

המרכז להעצמת האזרח פרסם באוגוסט 2018 דו"ח מעקב מקיף על יישום המלצות ועדת טרכטנברג

בחלוף שבע שנים למחאה החברתית, מגיש המרכז דו"ח מעקב מקיף לבחינתן יישומן של 165 המלצות "הוועדה לשינוי כלכלי חברתי" (להלן: "ועדת טרכטנברג"). במסגרת הדו"ח, נבחנו אימוצן של כל המלצות הוועדה למדיניות (בין אם כהחלטת ממשלה, חוק או תכנית עבודה) וכן את יישומן בפועל לאורך שבע השנים שחלפו.

מדובר בדו"ח הראשון המציג תמונת אימוץ ויישום מפורטת בנוגע לכל אחת מהמלצות הוועדה.

מהבדיקה שערכנו עלה, כי בעוד 78% מהחלטות הוועדה אומצו ע"י הממשלה למדיניות רשמית, רק 44% יושמו בפועל באופן מלא, 34% יושמו באופן חלקי בלבד ו-22% מההמלצות לא יושמו כלל.

 

בדיקת התחומים השונים בהם עסקה הוועדה מעלה תמונת יישום משתנה. כך, למשל, בעוד בתחום מערכת המס, יושמו 75% מההמלצות ו-25% ההמלצות הנוספות יושמו באופן חלקי, בתחומים אחרים עולה תמונת יישום חלקית ומצומצמת הרבה יותר – כך, בתחום החינוך יושמו באופן מלא רק 24% מההמלצות ובתחום הדיור יושמו באופן מלא 41% מהן.

 

הדו"ח מציג תמונת מצב מפורטת ומלאה בנוגע לאימוצן ויישומן של כל אחת מהמלצות הוועדה בתחומים השונים וכן מציג פילוח של נתוני היישום על פי נושאים.

 

דוגמאות בולטות להמלצות הוועדה שלא יושמו:

-          פיקוח על מעונות יום – על אף המלצת הוועדה, לא הושלמה עד היום חקיקת חוק הפיקוח למעונות יום
-          תגבור ההכשרות למטפלות במעונות יום – לנושא הוקצו מעל חצי מיליארד ₪ לשנים 2012-2018 (65 מלש"ח לשנת 2012 ו-75 מלש"ח לכל שנה שאחריה)
-          פיקוח ואכיפה על מחירי ספרי לימוד 
-          הרחבת ההנחות בתחבורה הציבורית לאוכלוסיות מיוחדות
-          הכשרה והסמכה ייעודית לרגולטורים במגזר הציבורי
-          הגברת התחרות בתחבורה הציבורית
-          חיוב מונופולים בפרסום דו"חות כספיים (בדומה לחברות ציבוריות)
-          תגבור הפיקוח על נוכחות תלמידי הישיבות במוסדות החרדיים (במטרה לוודא כי הם אכן זכאים לפטור משירות) – הנושא אמנם עוגן בחוק שירות ביטחון ובהחלטת ממשלה 638 משנת 2013, אך לא יושם בפועל
-          הקלה על הליכי התכנון - אישור "תמ"א "1 לאיחוד תכניות המתאר הארציות
-          הגבלת הגידול בהוצאה הבטחונית השנתית

 

הדו"ח פורסם גם בגלובס ב-26 בספטמבר 2018, "7 שנים לוועדת טרכטנברג: ההמלצות בבריאות יושמו, המיסים עלו אך החינוך והדיור נזנחו", עמירם ברקת: 

המרכז להעצמת האזרח פרסם באוגוסט 2018 דו"ח מעקב מקיף על יישום המלצות ועדת טרכטנברג

בחלוף שבע שנים למחאה החברתית, מגיש המרכז דו"ח מעקב מקיף לבחינתן יישומן של 165 המלצות "הוועדה לשינוי כלכלי חברתי" (להלן: "ועדת טרכטנברג"). במסגרת הדו"ח, נבחנו אימוצן של כל המלצות הוועדה למדיניות (בין אם כהחלטת ממשלה, חוק או תכנית עבודה) וכן את יישומן בפועל לאורך שבע השנים שחלפו.

מדובר בדו"ח הראשון המציג תמונת אימוץ ויישום מפורטת בנוגע לכל אחת מהמלצות הוועדה.

מהבדיקה שערכנו עלה, כי בעוד 78% מהחלטות הוועדה אומצו ע"י הממשלה למדיניות רשמית, רק 44% יושמו בפועל באופן מלא, 34% יושמו באופן חלקי בלבד ו-22% מההמלצות לא יושמו כלל.

 

בדיקת התחומים השונים בהם עסקה הוועדה מעלה תמונת יישום משתנה. כך, למשל, בעוד בתחום מערכת המס, יושמו 75% מההמלצות ו-25% ההמלצות הנוספות יושמו באופן חלקי, בתחומים אחרים עולה תמונת יישום חלקית ומצומצמת הרבה יותר – כך, בתחום החינוך יושמו באופן מלא רק 24% מההמלצות ובתחום הדיור יושמו באופן מלא 41% מהן.

 

הדו"ח מציג תמונת מצב מפורטת ומלאה בנוגע לאימוצן ויישומן של כל אחת מהמלצות הוועדה בתחומים השונים וכן מציג פילוח של נתוני היישום על פי נושאים.

 

דוגמאות בולטות להמלצות הוועדה שלא יושמו:

-          פיקוח על מעונות יום – על אף המלצת הוועדה, לא הושלמה עד היום חקיקת חוק הפיקוח למעונות יום
-          תגבור ההכשרות למטפלות במעונות יום – לנושא הוקצו מעל חצי מיליארד ₪ לשנים 2012-2018 (65 מלש"ח לשנת 2012 ו-75 מלש"ח לכל שנה שאחריה)
-          פיקוח ואכיפה על מחירי ספרי לימוד 
-          הרחבת ההנחות בתחבורה הציבורית לאוכלוסיות מיוחדות
-          הכשרה והסמכה ייעודית לרגולטורים במגזר הציבורי
-          הגברת התחרות בתחבורה הציבורית
-          חיוב מונופולים בפרסום דו"חות כספיים (בדומה לחברות ציבוריות)
-          תגבור הפיקוח על נוכחות תלמידי הישיבות במוסדות החרדיים (במטרה לוודא כי הם אכן זכאים לפטור משירות) – הנושא אמנם עוגן בחוק שירות ביטחון ובהחלטת ממשלה 638 משנת 2013, אך לא יושם בפועל
-          הקלה על הליכי התכנון - אישור "תמ"א "1 לאיחוד תכניות המתאר הארציות
-          הגבלת הגידול בהוצאה הבטחונית השנתית

 

הדו"ח פורסם גם בגלובס ב-26 בספטמבר 2018, "7 שנים לוועדת טרכטנברג: ההמלצות בבריאות יושמו, המיסים עלו אך החינוך והדיור נזנחו", עמירם ברקת: 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001254442

לקריאת הדו"ח המלא:

https://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/7YearsSocialjusticeprotests_3.pdf