גיבוש תוכנית לתקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאשרת תוכנית הטבות במגוון תחומים לטובת עידוד עלייה מכלל מדיניות העולם, בדגש על מדיניות אירופה ועולים צעירים. בין ההטבות: סיוע בתעסוקה ובלימודים לעולים צעירים, הגדלת תקציב התמיכות לארגונים מעודדי עלייה ומענק מיוחד לעולים הנמלטים מאזורי חירום. ההחלטה תוקצבה לשנים 2014-2015, ב-60 מיליון ש"ח. עוד נקבע בהחלטה כי משרד הקליטה יאחד תחת קורת גג אחת את פעילות המוסדות הלאומיים במסגרת חברה לתועלת הציבור, שתהיה בבעלות משותפת של המשרד והמוסדות הלאומיים. החברה תהיה אחראית לריכוז המאמצים בנושא עידוד העלייה והמוסדות הלאומיים החברים בה יוכלו לגייס כסף לטובת החברה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

על פי לוחות הזמים שקבעה לעצמה הועדה, המדיניות היתה צריכה להיות מגובשת עד יוני 2014. הוקם שולחן עגול והתקיימו דיונים עם משרדי הממשלה השונים תחת הכותרת "דרך חדשה" - כשכל משרד נדרש לציין את הבעיות בתחומו ואת הפתרונות המוצעים. הוועדה סיימה את עבודתה בדצמבר 2015, אחר פירוק הממשלה ה-33. הדבר הוביל לכך, שהמדיניות שגובשה במסגרת "דרך חדשה" אומצה בפועל כהחלטת ממשלה בתחומי החינוך, הרווחה והשירותים החברתיים והבריאות רק באוקטובר 2015. כמו כן, באותה החלטה הוקם צוות יישום מעקב אחרי התכנית. רק בפברואר 2016 עברה החלטת הממשלה שאימצה את התוכניות של משרד הביטחון וצה"ל, משרד הכלכלה והתעשייה, נציבות שירות המדינה, המשרד לביטחון הפנים והקימה צוות לטיפול בגזענות.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
גיבוש מדיניות ממשלתית חדשה לטובת הקהילה האתיופית
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
09/02/2014
החלטה 1300
משרדים אחראיים:
משטרת ישראל
משרד החינוך
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד העלייה והקליטה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד התרבות והספורט
משרד לביטחון פנים
משרד ראש הממשלה
שירות התעסוקה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
גיבוש מדיניות באמצעות הליך היוועצות בשיתוף משרדי הממשלה, מגזר שלישי, שלטון מקומי ונציגי ציבור עד יוני 2014
תמונת מצב עדכנית
התקיים תהליך היוועצות בו דנו על הצרכים השונים מול דרכי היישום. התהליך הסתיים בדצמבר 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
המלצה על מדיניות לממשלה הבאת התוכנית לממשלה ועיגונה בתקציב
תמונת מצב עדכנית
"דרך חדשה" אומצה כמדיניות ע"י הממשלה ה-34 בשתי החלטות שהתקבלו בתם אוקטובר 2015 (החלטה 609) ובראשית פברואר 2016 (החלטה 1107)
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר