גיבוש מדיניות ממשלתית חדשה בנושא הפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיות מתחדשות

מה הוחלט?

לקראת ועידת האקלים בפריז, ולאור ביטול התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ואנרגיות מתחדשות (החלטה 2508), קובעת החלטת הממשלה יעדים חדשים להפחתת פליטות גזי חממה, כך שהיעד הלאומי יעמוד על 8.8 טונה פליטת גזי חממה לנפש בשנת 2025, ועל 7.7 טונה לפליטה גזי חממה בשנת 2030. כמו כן, נקבע לצמצם את צריכת החשמל בשיעור של לפחות עד 17% עד לשנת 2030, ולצמצם את הנסיעה ברכבים פרטיים בשיעור של 20% עד לשנת 2030. לבסוף, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 13% בשנת 2025, ועל 17% בשנת 2030.להחלטה הוקצה תקציב בסה"כ של 800 מיליון ש"ח לשנים 2016-2019. במסגרת ההחלטה הוטל על משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, הכלכלה ואוצר להגיש לממשלה תכנית תוך חודש וחצי, שתביא לעמידה ביעדים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון נובמבר 2016, החלטת הממשלה יושמה במלואה, אם כי באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו. כל המשרדים הגישו תכניותיהם לממשלה. באפריל 2016 עברה החלטת ממשלה שגיבשה מדיניות חדשה בנושא. הסיבה לעיכוב היתה חילוקי דעות מקצועיים בין משרד האנרגיה למשרד הגנת הסביבה על הצעדים בהם יש לנקוט לצורך העמידה ביעדים.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
20/09/2015
החלטה 542
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד התשתיות הלאומיות
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
משרד האנרגיה יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל, הנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
תמונת מצב עדכנית
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
המשרד להגנת הסביבה יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל והנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
תמונת מצב עדכנית
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
משרד האוצר יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל והנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
תמונת מצב עדכנית
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
משרד הכלכלה יגיש לממשלה תכנית תוך 45 ימים אשר תצביע על צעדי הממשלה לצמצום צריכת החשמל והנסועה הפרטית וייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות.
תמונת מצב עדכנית
הוגשה תכנית כאמור (באיחור).
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר