הגדלת מלאי הדירות על ידי ניצול תשתיות קיימות במתחמים קטנים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה התקבלה באמצעות קבינט הדיור במטרה להביא לניצול טוב יותר של מתחמים קטנים במרכזי ערים שנמצאים בניצול נמוך (דוגמת מקלטים ציבוריים או חניונים). לצורך כך, נקבע בהחלטה יש להנחות את רשות מקרקעי ישראל לצאת תוך חודשיים (עד נובמבר 2013)  ב"קול קורא" למשרדי אדריכלים ומתכנני ערים שיציעו הצעות לתכנון ופיתוח מגרשים שבניהול רשות מקרקעי ישראל שהם מגרשים פנויים ו/או מגרשים בתת-ניצול.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017, החלטת הממשלה לא יושמה כלל. ארבע שנים אחרי שעברה החלטת הממשלה מסתבר כי התנגדות מקצועית של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הובילה לביטול לא רשמי של החלטת הממשלה על ידי דרגים מקצועיים. לטענת רמ"י התשומות הנדרשות לתכנון במתחמים קטנים כבדות לעומת ההיקפים המצומצמים החזויים. וזאת למרות שהחלטת הממשלה היתה אמורה להיות מיושמת באמצעות המגזר הפרטי.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
בנייה במגרשים פנויים
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
02/09/2013
החלטה 742
משרדים אחראיים:
משרד הבינוי והשיכון
רשות מקרקעי ישראל
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הוצאת ”קול קורא” על ידי רשות מקרקעי ישראל למשרדי אדריכלים ומתכנני ערים לבקש עד שלוש הרשאות תכנון.
תמונת מצב עדכנית
לא יצא קול קורא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
קבלת החלטה בידי מועצת מקרקעי ישראל והנחיית רשות מקרקעי ישראל לביצועה.
תמונת מצב עדכנית
לא התקבלה הצעת החלטה לצורך דיון ואישור.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
באחריות שר השיכון להביא הצעת החלטה הכוללת נוהל מפורט ליישום ההחלטה במפני מועצת מקרקעי ישראל עד נובמבר 2013.
תמונת מצב עדכנית
בשל השגות מקצועיות של רמ"י לא הביא שר הבינוי והשיכון הצעה לדיון
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר