שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4490 אשר התקבלה בינואר 2019 ביקשה להסדיר  ולקדם את תחום ייצוא הקנאביס הרפואי אשר צפוי להכניס לקופת המדינה  כ־4  מיליארד ש"ח בשנה ולמצב את מדינת ישראל כמובילה  בתחום. ההחלטה אימצה את המלצות הצוות לבחינת היתכנות הייצוא של  קנביס רפואי וקבעה מספר צעדים נדרשים על מנת לממשן; להתיר לבעל  רישיון לעיסוק בתחום הקנביס בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים התשל"ג–1973 ,לאפשר ייצוא  מוצרי קנביס רפואי שיעמדו בתקני האיכות  שנקבעו ופורסמו על ידי משרד הבריאות ולפקח באופן הדוק על שוק הייצוא.

 

הדוח נכתב על ידי אלה גורביץ' בהנחיית אוריה גפן קליין, מנהלת תכנית  המוניטור במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דוח זה ביקש לבחון את אופן יישום ההחלטה כשנתיים וחצי מיום קבלתה תוך מיפוי המאפשרים והחסמים אשר סייעו או עיכבו את יישומה. מממצאי המעקב עולה כי ההחלטה ברובה לא יושמה. כך, מתוך 7 סעיפים ביצועיים, 4 לא יושמו כלל (%57), 2 יושמו באופן חלקי (%29) ורק סעיף אחד יושם באופן מלא (%14).

נציין כי בנובמבר 2020 פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק אסדרת שוק הקנאביס (הוראת שעה), התשפ"א–2020 אשר עיקרו ביטול האיסור על שימוש והחזקה בקנאביס לצריכה עצמית. הוראות החוק מבוססות על המלצות הצוות הבין־משרדי לבחינת המדיניות בנוגע לאיסור על צריכת קנאביס בישראל, אשר הוקם מכוח החלטות ועדת שרים לענייני חקיקה מיום 21 ביוני 2020 אך הליך החקיקה טרם התקדם.

 

מבחינת ממצאי הדוח עלו החסמים הבאים:

חוסר בתכנון תקציבי
פורס מז'ור
כח אדם


מבחינת ממצאי הדוח עלו המאפשרים הבאים:

מבנה סעיפים, חלוקת עבודה ברורה
מעורבות מספר דרגים בתהליך 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
27/01/2019
החלטה 4490
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
מתן רשיונות למגדלים וקידום היצוא
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות מאפשר ייצוא של מוצרי קנביס רפואי במסגרת פיילוט מצומצם ע"פ מתווה סגן שר הבריאות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
הכשרת עובדים שיעסקו ברישוי הקנביס הרפואי והפיקוח עליו
תמונת מצב עדכנית
עובדים לא הוכשרו כיוון שלא נתקבלו המשאבים הנדרשים להשלמה של היערכות היחידה לקנביס רפואי לצורך ביצוע משימת הפיקוח על היצוא
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בין־משרדי שיפעל למיתוג, רישום סימון מסחרי וקידום השיווק והיצוא של קנביס רפואי ומוצריו
תמונת מצב עדכנית
הצוות מתכנס במתכונתו המלאה כל 4–5 חודשים, כאשר המפגש האחרון התקיים ב־17 לפברואר 2021
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בין־משרדי לבחינת ההיבטים הנדרשים לצורך יצירת פיקוח ואכיפה על הגורמים בתחום הקנביס הרפואי
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם והתכנס פעמיים, כאשר הפעם האחרונה היתה בינואר 2021 .הצוות טרם יושם חלקית גיבש המלצות עבור השר לבטחון פנים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
קיום דיון עתי כל 6 חודשים במשך 4 שנים בין שר הבריאות והשר לביטחון פנים
תמונת מצב עדכנית
לא התקיימו דיונים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
על שר הבריאות לעדכן את הממשלה עד 2019/7/20 בדבר המצב העדכני של רישיונות היצוא
תמונת מצב עדכנית
לא הועבר עדכון
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
דיווח שנתי לממשלה בדבר יישום ההחלטה בהיבטי אכיפה
תמונת מצב עדכנית
לא הועבר דיווח
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר