מדיניות ממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית - המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל

מה הוחלט?

ועדת פלמור למאבק בגזענות הינה תוצר של מחאה ציבורית של קהילת יוצאי אתיופיה והוקמה כתוצאה מהחלטת ממשלה 1107 משנת 2016. דו"ח המלצות הוועדה גובש בעבודת מטה משותפת של נציגים בכירים של משרדי הממשלה, פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה ונציגי אקדמיה ומטרתו הייתה מתן מענה מקיף ותשתיתי לגזענות מוסדית המופנית כלפי אזרחים בכלל, וכלפי יוצאי אתיופיה בפרט. מרבית המלצות הדו"ח אומצו בשתי החלטות ממשלה – החלטה  1958 מחודש אוגוסט 2016, והחלטה 2254 מינואר 2017, בה עוסק דו"ח זה.

החלטת ממשלה 2254 מעגנת את המלצות ועדת פלמור הנוגעות לאחריות המשטרה בטיפול במאבק בגזענות, כפי שפורסמו בדוח הוועדה. בנוסף, הדוח המצורף עוקב אחר יישום המלצת הוועדה הנוגעת להצטיידות המשטרה במצלמות גוף, שלא נכללת בהחלטה 2254.

 

הדו"ח נכתב על ידי אביב מלין, תחקירן בפרויקט המוניטור, בהנחיית מיכל שטרנברג, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מממצאי עבודת המעקב עולה ש-67% מסעיפי החלטת הממשלה ייושמו במלואם; 8% ייושמו באופן חלקי; 25% לא ייושמו.


ככלל, מדובר באחוזי יישום גבוהים יחסית, המתייחסים לשורה של נושאים שהיו בלב השיח והביקורת הציבורית, לרבות ריענון נהלים (לשימוש בטייזר), ניסוח נהלים חדשים (להזדהות בפני שוטר) והעברת תדרוכים וסדנאות לשוטרים.
עם זאת, מניתוח סעיפי ההחלטה עולים סעיפים חשובים שטרם יושמו מתחום השקיפות - כדוגמת פרסום דוח שנתי ובו פירוט של תלונות כנגד שוטרים שהתנהגו ממניע גזעני ושל ההליכים המשמעתיים שננקטו (אם בכלל) כלפי אותם שוטרים.מניתוח יישום הסעיפים עולים שלושה חסמים מרכזיים שהובילו לקשיים ביישום: חוסר תכנון תקציבי, חוסר תיאום בינמשרדי והתנהלות ניהולית. כל אלו מפורטים בגוף הדו"ח.

לקריאת הדו"ח בתרגום לערבית

לקריאת דוח המוניטור המלא
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הצטיידות במצלמות גוף לשם תיעוד האירוע שקדם לתהליך המעצר
תמונת מצב עדכנית
לאחר שבוצע פיילוט בנושא בשנת 2016 , פורסם ביוני 2017 מכרז רכש לציוד מצלמות. הזמנה הוצאה באוקטובר 2018 ; והחל מינואר 2019 — עת שחולקו מצלמות לשוטרי מחוז תל אביב — ישנו צפי לציוד השוטרים בכ־ 6,000 מצלמות גוף, באופן מדורג.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
קביעת נוהל הזדהות בפני שוטר שיבנה את שיקול הדעת המוקנה לשוטר במסגרת סמכותו החוקית לדרוש מהאזרח להזדהות בפניו
תמונת מצב עדכנית
פורסם נוהל מטעם אגף השיטור ב־ 20.6.2019 , בו צוין שהפעלת הסמכות תיעשה באופן ענייני ושוויוני, תוך דגש על היעדר אפליה בשל הבדלי דת, גזע ומוצא אתני, מין ונטייה מינית; וכי דרישת הזדהות כלפי מי שנחזים כקטינים תיעשה בזהירות הראויה.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
תרגום לאמהרית של מסמכים המוצאים על־ידי המשטרה שעניינם זכויות חשודים, לרבות קטינים
תמונת מצב עדכנית
תורגמו טופס תלונה למח”ש; דבר הסבר למתלונן הנלווה לאישור הגשת התלונה; טופס יידוע חשוד בדבר זכויותיו בטרם חקירה; דף מידע אודות נתיחה לאחר המוות; הודעה תחת אזהרה
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
יש לערוך תדרוכים לתובעים משטרתיים להעלאת מודעות לריבוי תיקים של קטינים
תמונת מצב עדכנית
הועברו תדרוכים והרצאות, כולל הרצאה של מנכ”לית משרד המשפטים, אמי פלמור, בימי עיון וקורסים שונים, תחת השם “חיזוק האמון בין המשטרה לקהילה האתיופית”. ב־ 2017 עברו את ההדרכה 105 אנשי מערך התביעות; ב־ 2018 עברו אותה 160 איש.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
יש לבצע בקרה נושאית בנושא עילות הסגירה של תיקים, בדגש על סגירת תיקים של קטינים
תמונת מצב עדכנית
נכון ליולי 2019 נערכו 5 בקרות (מתוך 12), בהם נבדקים תיקים בהם החשוד ממוצא אתיופי; פורסמו ממצאים בנוגע לפתיחת תיקים נגד קטינים ובגירים יוצאי אתיופיה, כמו גם בנושא תיקים שנסתיימו בהגשת כתב אישום. לאור הממצאים, רועננו ההנחיות בנוגע לעילות הסגירה.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
פרסום דוח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים המשמעתיים שנקטו נגד שוטרים בגין אלימות או מעשים פסולים על רקע גזעני
תמונת מצב עדכנית
הדוח לא פורסם.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
על הגורמים הפיקודיים לנתב תלונות בעניין התנהגות גזענית או מפלה של שוטרים, שנמצאו מוצדקות, להליכים משמעתיים, נוסף על הליכים פיקודיים
תמונת מצב עדכנית
מפכ”ל המשטרה הוציא מכתב בנושא. הניתוב ליחידה לתלונות הציבור נעשה בתחילת כל חודש.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
על היחידה לתלונות הציבור להעביר העתק של כל תלונה שעניינה התנהגות גזענית לידיעת מחלקת המשמעת במשטרה
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2016 – 2018 הועברו 20 תלונות שעוסקות בהתנהגות בלתי הולמת שזוהתה כגזענית. 18 נמצאו בלתי מוצדקות; 2 נמצאו מוצדקות, וטופלו על דרך הליך פיקודי של הדרכת מפקד.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
הדרכה של שוטרים למניעת התנהגות גזענית
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2018 הועברו 181 סדנאות “כשירות תרבותית” לקצינים ושוטרים במסגרת מסלול הכשרתם; הועברו כ־ 80 הרצאות לקצינים ושוטרים בעבודתם השוטפת.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
רענון הנהלים הקיימים בנוגע להחזקת עצורים, בייחוד קטינים
תמונת מצב עדכנית
הנוהל לא עודכן.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
יש להרחיב את התיעוד בווידאו של חקירות קטינים בעבירות נגד שוטרים מסוג פשע, גם לעבירות מסוג עוון (תקיפת שוטר, איומים על שוטר, הפרעה לשוטר).
תמונת מצב עדכנית
הרחבת חובת התיעוד על עבירות מסוג עוון לא תועדפה על־ידי המשרד לביטחון פנים ולא נכללה בתקציב המשטרה לשנים 2017 – 2018.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
12
מרכיב ההחלטה
יש לרענן את הנהלים הקיימים בנוגע לשימוש בטייזר על מנת להבטיח איזון ראוי בין שמירה על הסדר הציבורי לבין זכויות החשוד; ולבצע בקרה על השימוש בטייזר.
תמונת מצב עדכנית
הנוהל עודכן, והוא בתוקף עד 2021 ; ישנה מגמה מעורבת בנוגע לעלייה וירידה בהיקף השימוש בטייזר; קצינת הטייזר הארצית בודקת באופן אקראי 10% מכלל האירועים שבהם נעשה שימוש בטייזר.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
יש לבחון את זהות הגורם שיוסמך לקיים חקירה במישור המשמעתי במקרים שבהם התעורר חשד לשימוש בכוח שלא כדין על־ידי שוטר, כאשר לפי קביעת מח”ש האירוע אינו עולה כדי עבירה פלילית.
תמונת מצב עדכנית
היועמ”ש החליט להקים גוף משטרתי עם סמכויות חקירה בדין המשמעתי, אך יישום החלטתו מצריכה העברת כתב הסמכה מסודר מהפרקליטות למשטרה, אשר טרם הועבר.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר