”תנו לממשלה למשול?”

”תנו לממשלה למשול?”

על מעמדן המשפטי והציבורי של החלטות ממשלה

בתאריך 2.6.2016 קיים המרכז להעצמת האזרח כנס בנושא מעמדן המשפטי והציבורי של החלטות הממשלה. הכנס, אשר נערך בשיתוף העמותה למשפט ציבורי בראשותה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, דורית בייניש, התקיים במכללה למינהל, ובו לקחו חלק אנשי ממשל בכירים,  חוקרי אקדמיה מובילים, פעילים בחברה האזרחית ומציבור הסטודנטים.

 

הכנס נפתח בדבריה של השופטת בינייש, אשר הדגישה בדבריה כי הממשלה אינה בעל בית אבסולוטי, והשירות הציבורי ובית המשפט הם אלה ששומרים על עמוד השדרה של עבודת הממשלה. בתוך כך, דיברה בייניש על המשמעות והחשיבות של מסלול ביקורת משפטית על עבודת הממשלה בכלל ועל החלטות הממשלה בפרט.

 

לדברים הגיב מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר, וציין בדבריו את השינוי שהובילה הממשלה בכל הקשור למעקב ובקרה על יישום החלטות הממשלה. גרונר ציין כי על פי תקנון הממשלה הנוכחי מחויבים כל השרים לדווח למנכ"ל משרד ראש הממשלה על אופן ביצוע החלטות הממשלה, וכי בקרוב תתחיל הממשלה לפרסם את הנתונים בנושא יישום. לדברי גרונר, תוצאות המעקב מלמדות על שני חסמים מרכזיים ביישום מדיניות: הראשון הינו מעורבות היתר של משרדי המטה (אוצר, משפטים, נציבות שירות המדינה) בעבודתם של משרדי הביצוע, והשני הוא חפיפת סמכויות ושטחי אחריות בין משרדים, המייצרים קושי ומורכבות בקידום תהליכי יישום.

 

בפתח הכנס הציג תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח, נתונים ותובנות אודות החלטות ממשלה, על בסיס עבודת המחקר והמעקב המתקיימת כיום במרכז. לוטן דיבר על מרכזיותן של החלטות ממשלה ככלי מדיניות ועל הצורך לראות בהחלטות אלה התחייבות שלטונית לקידום תרבות פוליטית ואזרחית של אחריותיות מצד מקבלי החלטות. עוד הציג לוטן נתונים אודות פילוח החלטות ממשלה בעזור האחרון. את המצגת ניתן לראות בקישור הבא.

 

הפאנל הראשון בכנס, שנוהל ע"י מזכיר הממשלה לשעבר, עובד יחזקאל, עסק בפן הציבורי של החלטות ממשלה ובשאלה האם הן כלי ביצועי המייצר תוצאות? בפאנל השתתפו השר היוצא להגנת הסביבה, אבי גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, אייל גבאי והשר לשעבר דן מרידור. הדוברים בחנו את יכולת הביצוע של הממשלה מזוויות שונות תוך התייחסות למידת ההשפעה של השרים עצמם על קידום ומימוש מדיניות.

 

הפאנל השני בכנס שנוהל ע"י פרופ' סוזי נבות, יו"ר העמותה למשפט ציבורי, עסק במעמדן המשפטי של החלטות ממשלה ובביקורת בית המשפט בנושא מתווה הגז. השתתפו בפאנל ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, עו"ד אפי מיכאלי ופרופ' מרגית כהן. פאנל זה עסק באופן ספציפי בהחלטת הממשלה בנושא מתווה הגז וההיבטים המשפטיים הקשורים בה, לצד דיון רחב יותר בעניין התנהלותה הציבורית של הממשלה בקידום החלטה משמעותית וכבדת משקל.