קידום נשים ושילובן בשירות המדינה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את דו"ח ממשלתי שעסק בקידום נשים בשירות המדינה ומאמצת לשם כך סדרה של צעדים: קביעת תוכנית חומש לקידום נשים בשירות המדינה במסגרת החלטת ממשלה, קביעת יעדים לכל משרד ממשלתי לקידום ייצוג הולם של נשים, בחינת רכיבי השכר בגינן מרוויחות נשים 79% מגברים בשירות המדינה, יצירת מאגר נשים, קידום רישות בין נשים, פיילוט לעבודת נשים במשרות הורה מהבית, קייטנות לילדי עובדים ועוד. הענקת "אות המעסיק המתקדם" למשרד או יחידת סמך, שיפעל באופן ראוי לציון ויעמוד ביעדי הייצוג ההולם.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטה זו מיושמת באופן חלקי כאשר חלקים ממנה התקדמו באופן משביע רצון כגון:הכשרות שנושא שוויון מגדרי או מתן העדפה מתקנת בוועדות בוחנים לנשים. לעומת זאת, חלקים מההחלטה לא יושמו או שנמצאים בתהליכי יישום באיחור מלוחות הזמנים המקוריים שנקבעו בהחלטה. בינהם ניתן לציין את העובדה כי לא עברה החלטת ממשלה לאימוץ תוכנית החומש (על אף שזו גובשה בנציבות), לא חולק אות המעסיק המתקדם במועד, פיילוט שעות העבודה מהבית שהיה צריך להיות מגובש עד תם 2014 החל רק בראשית 2016 ולא החלו בהפעלת קייטנות לילדי עובדים.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
קידום נשים בשירות המדינה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
06/08/2014
החלטה 1697
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקצאת רכיבי שכר משתנים כגון החזר הוצאות חודשי, כוננויות ושעות נוספות בגינן מרוויחות נשים 79% מגברים בשירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
הנציבות מקבלת דיווחים מהסמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש במשרדים לגביי יישום הנושא. דיווחים אלו לא גובשו לכדי פרסום סופי מצד המשרדים, ואלה לא שוקפו לציבור.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
פיילוט שעות עבודה מהבית לבעלי תפקידים עתירי ידע במשרת הורה, החל משנת 2015
תמונת מצב עדכנית
הפיילוט החל באיחור בפברואר 2016 לשנתיים, עם אפשרות להארכה לשנה נוספת
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
בחינת מסגרות פעילות בקיץ לילדי עובדים בשנת 2015
תמונת מצב עדכנית
על אף שבוצעה בדיקת היתכנות במספר משרדי ממשלה בקריית הממשלה בירושלים לא הופעלו קייטנות בקיץ 2015.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הענקת תיאור תפקיד לממונות על מעמד האישה במשרדי הממשלה
תמונת מצב עדכנית
נקבעו תחומי אחריות וסמכות באוקטובר 2014
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הפרדת הממונות על הטרדות מיניות במשרד מתפקיד הממונות לקידום מעמד האישה
תמונת מצב עדכנית
עד כה לא גובשו המלצות כמתוכנן.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
הגברת מועמדות של נשים במכרזים באמצעות הקמת מאגר נשים כחברות בוועדות איתור עד מרץ 2015
תמונת מצב עדכנית
קיים מאגר נשים מתוך שירות המדינה החל מהרבעון הראשון של שנת 2015, ברבעון האחרון של שנת 2015, עתיד לצאת קול קורא למאגר למועמדות חיצוניות לשירות המדינה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
הגברת מועמדות של נשים במכרזים באמצעות דרכי הפצה יעודיות למכרזים עד ספטמבר 2014
תמונת מצב עדכנית
ישנו צוות הפועל בנושא בנציבות אך טרם מופעלות דרכי הפצה ייחודיות לנשים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
הקמת פורום מנהלות בדרגי ביניים ולמנהלות בדרג בכיר ליצירת רישות חברתי בקרב נשים
תמונת מצב עדכנית
הוחלט להקים פורום המבוסס על פעילות אינטרנטית, אך בשל העדר תקציב לשנת 2015 טרם החלו תהליכי ההתקשרות עם חברה חיצונית על מנת לקיים תהליכי רישות בפועל וצפויה חריגה ניכרת מלוחות הזמנים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
ייצוג שווה לשני המינים בוועדות איתור
תמונת מצב עדכנית
יצאה הנחיית נציב חלקית בנושא נוהל עבודת הועדה לאיתור מועמדים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
קביעת דרכי איתור אקטיביות לאיתור נשים לסגל הבכיר בשירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
יצאה הנחיית נציב חלקית בנושא נוהל עבודת הועדה לאיתור מועמדים והוקם מאגר נשים בכירות לועדות איתור, אך לא ברור מה מידת השימוש בו
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
הנחייה ל-50% לייצוג נשים בעתודות ניהוליות
תמונת מצב עדכנית
ההנחייה שונתה באוגוסט 2014 ע"י הנציב כך שהחל משנת 2015, משרד או יחידת סמך שלא יעמדו ביעד שהוצב להם לייצוג הולם ידרשו לפנות לועדת חרגיים בנציבות
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
אות ”המעסיק המתקדם” למעסיקים המקדמים נשים
תמונת מצב עדכנית
האות לא חולק במהלך 2015 והוחלט לדחות את חלוקתו לאחר הקמת הממשלה ה-34. הוקמה ועדת שיפוט בראשות השופטת נילי ארד אך טרם הכריזו על הזוכים לשנת 2016.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
בחינה מגדרית של התקש”יר עד תם 2017
תמונת מצב עדכנית
תהליכי הבחינה המגדרית של התקשי"ר יצאו לדרך ועומדים בלוחות הזמנים.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר